elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Znamenia horoskopu a Strážni Anjeli

Posted by elizabethin na 19. augusta 2011

My čo sme tu asi všetci vieme už o existencii anjelov a aj ich poslaní a radách, ktoré nám prostredníctvom rozhovorov alebo odkazov zasielajú, nech sa necítime sami , že stoja pri nás a chránia nás, podporujú v našich rozhodnutiach a dávajú silu prejsť tým životom aj v dobrých a aj v ťažkých životných situáciách.

Pri narodení každého človeka stojí takýto anjel strážny a ten potom čerpá silu od príslušného archanjela, ku ktorému prináleží, ale tuto to nie je v popise uvedené. Sú tu uvádzané jednotlivé mená a mnohé som naozaj ešte nepočula, takže si prečítajte a nechajte sa chrániť nie len tými, čo sú nad nami, ale aj tými vôkol nás ….

VEHILIÁŠ – osoby narodené od 21. do 25. marca

Jeho chránencov jednoducho nemožno zastaviť. Žijú si po svojom, nosia v sebe životodarný plameň a tvorivú energiu. A keďže sú plní energie, uspejú vo všetkom, do čoho sa pustia. Anjel strážny im pomáha utišovať hnev a naplno uplatňovať svoju múdrosť. Zvláštne nadanie majú na činnosti spojené s umením a vedou. Nepoznajú sebectvo, vedia sa až po uši zaľúbiť, ich city sú hlboké a intenzívne.

JELIEL– osoby narodené od 26. do 30. marca

Tento anjel určuje osudy kráľov a vysokých hodnostárov a dopomáha k víťazstvu tým, ktorí sú nespravodlivo obviňovaní. Svojim chránencom dodáva ušľachtilosť a čestnosť. Na základe vlastnej inteligencie dokážu rozoznávať vyššie princípy a ich morálka ich predurčuje na nestranné a konštruktívne hodnotenie konania iných. Majú schopnosť rozsúdiť všetky spory a vniesť poriadok tam, kde vládne chaos. Sú to v podstate idealisti, rýchlo chápu a vedia dobre presviedčať iných.

Anjel strážny u nich podnecuje romantickú vášeň. Pomáha im vniesť pokoj do ich ľúbostného života a udržať manželskú vernosť. Vďaka vernosti v láske sú všeobecne vážení.

SITAEL – osoby narodené od 31. marca do 4. apríla

Svojim chránencom pomáha prekonávať bezprávie, presadzuje ušľachtilosť a likviduje nespravodlivosť. Človek pod jeho ochranou je bystrý, pracovitý, schopný úspešne realizovať svoje nápady a vyriešiť materiálne stránky v živote. Anjel mu dopomáha žiť spravodlivo a brániť pravdu, dodržať slovo, čím prináša pomoc aj ostatným ľuďom v núdzi. Zároveň ho ochraňuje pred divými zvieratami a strelnými zbraňami.

ELEMIÁŠ – osoby narodené od 5. do 9. apríla

Svojim chránencom pomáha pri užitočných objavoch, podporuje ich pracovitosť a úsilie. Obdarováva ich talentom správne zhodnotiť každú situáciu, objaviť chyby a navrhnúť správny postup. Jeho chránenci majú schopnosť robiť správne rozhodnutia za seba aj iných a vedia, kedy treba v profesionálnom živote zmeniť smer. Sú teda dobrí vedúci pracovníci, ktorí si vždy dokážu vybrať aj správnych podriadených. Radi cestujú a na cestách veľmi využívajú ochranu svojho anjela.

MAHASIÁŠ – osoby narodené od 10. do 14. apríla

Jeho chránenci sú rodení vodcovia, cieľavedomí a mocní. Túžia však vytvárať okolo seba harmonický život v mieri. Majú otvorenú cestu k sláve, šťastiu a bohatstvu. S istotou prekonávajú životné útrapy. Veľmi ľahko sa učia, čo im zjednodušuje prístup k vedným disciplínam, sú inteligentní a dobre informovaní. Pre svoju veselú povahu sú dobrými spoločníkmi, vedia sa vždy prejaviť, a tak sa stávajú prirodzeným stredobodom záujmu. Milujú život so všetkými radosťami, vrátane romantiky a lásky.

V starých rukopisoch všetkých hlavných náboženstiev sa môžeme dočítať o strážnych anjeloch, ktorí majú za cieľ viesť človeka a chrániť ho, a taktiež podporovať jeho vlohy. Každému človeku je pri narodení pridelený takýto anjel strážny, a ten ho ochraňuje po celý život. Dátum narodenia bližšie určuje, ktorý to bude. V minulom čísle sme začali rodom serafínov, pre ktorý je charakteristická silná vôľa a vyspelý intelekt a myslenie – dnes vám ponúkame pokračovanie.

 

LELACHEL – osoby narodené od 15. do 20. apríla

Svojim chránencom poskytuje talent, s ktorým dosahujú veľké úspechy ako umelci. Ľudia pod jeho ochranou sú väčšinou milí, láskyplní a milujú umenie a vedu. Sú schopní vynachádzať, tvoriť, objavovať. V každom prípade sa dostávajú do povedomia ľudí svojou prácou, čím získavajú slávu a bohatstvo. Pozor však na nezákonné postoje a prehnané ambície. V krízových situáciách pôsobia stabilne a rozhodne. Okrem zdravia a talentu sú obdarení aj schopnosťou milovať. Za svoju vľúdnosť, veľkorysosť a vytváranie príjemnej pohody bývajú milovaní.

AKAIÁŠ – osoby narodené od 21. do 25. apríla

Je vládcom trpezlivosti a odhaľovania tajov prírody. Svojich chránencov obdarúva bystrou mysľou a schopnosťou chápať. Chce, aby túžili po nových vedomostiach, porozumeli problémom, analyzovali ich, vďaka čomu dospejú k novým objavom. Ľudia pod jeho ochranou sú veľmi inteligentní, obdarení analytickým myslením, vďaka čomu získavajú široký rozhľad a správne názory. Majú zmysel pre usporiadanosť a realitu, takže úspešne zvládnu akúkoľvek náročnú úlohu. Zároveň majú nadanie získavať a udržiavať užitočné kontakty. Sú starostliví, chránia iných a sústreďujú okolo seba inteligentných ľudí.

KACHETEL – osoby narodené od 26. do 30. apríla

Vládne nad poľnohospodárstvom a zodpovedá za úrodu. Jeho chránenci sú väčšinou požehnaní a šťastní ľudia. Práve tento anjel im dodáva požehnanie a ochranu, preto sa u nich všetko obracia na dobré. Zvyčajne pracujú v poľnohospodárstve alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré s poľnohospodárstvom súvisia a svoj voľný čas veľmi radi trávia na vidieku. Nech sa však zapoja do akejkoľvek činnosti, ich výsledky sú dobré. Zároveň sú to dynamickí ľudia, plní elánu a energie pri prekonávaní prekážok. Vďaka nezávislosti a snahe ochraňovať sú dušou domova, v ktorom vytvárajú harmonické prostredie. Kniežaťom rodu cherubínov je archanjel Raziel, medzi najzákladnejšie charakteristiky rodu patrí múdrosť a láska, tolerancia, intelekt a hĺbavosť.

HAZIEL – osoby narodené od 1. do 5. mája

Svojim chránencom sprostredkováva Božie odpustenie a pomáha im žiť v láske. Ľudia pod jeho ochranou sú schopní nahromadiť také množstvo citov, že z nich potom môžu neuveriteľne veľa rozdávať ostatným. So svojím okolím udržujú veľmi dobré vzťahy a majú pevné priateľstvá hlavne s vysokopostavenými a vplyvnými osobami. Pokiaľ budú vystupovať diplomaticky a vyhýbať sa konfliktom, prežijú šťastný život. Haziel im pomôže zachovať si správnu vieru a čestnosť a vždy dodržať slovo.

ALADIÁŠ– osoby narodené od 6. do 10. mája

Ovláda schopnosť uzdravovať fyzicky aj morálne. Svojim chránencom pomáha udržiavať si dobré zdravie a vyvíjať aktivity, ktoré prinášajú šťastie nielen im, ale aj ich blízkym. Majú schopnosť zmeniť životné smerovanie, ak sa ich osud vyvíja nesprávne a silu zlepšiť svoj život. Vedia sa poučiť z vlastných chýb a dať bodku za minulosťou. Sú vážení, spravodliví, pracovití a zodpovední. Zároveň aj veľmi citliví, čo je výhodné pri práci, ktorú vykonávajú, ale pomáha im aj vnášať harmóniu do života.

LAUVIÁŠ– osoby narodené od 11. do 15. mája

Ovplyvňuje veľké osobnosti a tých, ktorí si slávu a uznanie získavajú svojím talentom. Je ochrancom mnohých uznávaných ľudí. Jeho chránenci sú talentovaní, majú tvorivé schopnosti a oplývajú bohatou predstavivosťou. Bývajú veľmi úspešní a ich finančné pomery sú veľmi dobré. Pri toľkej sláve a obdive však môžu veľmi ľahko podľahnúť arogantnosti alebo žiarlivosti. Ak dokážu tieto negatíva potlačiť, udržia sa vo vysokom postavení po celý život. Majú zmysel pre humor a iróniu, radi sa zabávajú.

HAHAIÁŠ– osoby narodené od 16. do 20. mája

Je poslednou záchranou, útočiskom pred nepriaznivým osudom, ovláda myšlienky a sny, odhaľuje ľuďom skryté záhady. Svojim chránencom ukazuje cestu k lepšiemu, zabraňuje nešťastiu, jednoducho chráni ich pred zlými vplyvmi. Pomáha im dosahovať múdrosť a duchovnosť a zdvíha im morálku. Ľudia pod jeho ochranou nepoznajú sebectvo a okolo seba šíria harmóniu a pocit bezpečia. Sú spravodliví a energickí, plní nadšenia a ideálov. Prevláda v nich vášnivosť a citlivosť, ktoré najlepšie vyjadrujú prostredníctvom umenia.

JEJAZEL– osoby narodené od 21. do 25. mája

Spája v sebe svedomitosť, zmierlivosť a priateľstvo. Jeho chránenci zohrávajú dôležitú úlohu pri zmierovaní a zjednocovaní na všetkých úrovniach. V osobnom živote potrebujú spojenie s partnerom, zväzok, do ktorého vnášajú súlad. Medzi manželské páry alebo členov rodiny vnášajú opätovné zmierenie a dá sa im vo všetkom dôverovať, ľuďom okolo seba spôsobujú v živote radosť. Majú znamenitú pamäť. Vedia splniť akúkoľvek úlohu, u každého dosiahnu presne to, čo chcú.

Ľudí, ktorí sa narodili na začiatku leta, ochraňuje rod trónov. Ešte predtým sa však pristavíme pri rode cherubínov.

MEBACHEL– osoby narodené od 26. do 31. mája

Je anjelom spravodlivosti, slobody a pravdy. Ochraňuje nevinných a napomáha znovu získať to, čo ľudia nespravodlivo stratili. Jeho chránenci stoja vždy na strane spravodlivosti a slobody, bojujú za pravdu a chránia nevinných. Sú tvorcami budúcnosti a bojovníkmi za spravodlivosť, zasadzujú sa za dodržiavanie ľudských práv a ustanove-nie zákonov, ktoré zabezpečujú všeobecný blahobyt. Milujú drobné životné radosti, aj keď sa zdajú nedôležité. Sami sú chránení pred klebetami a zlodejmi.

HARIEL– osoby narodené od 1. do 5. júna

Ovláda umenie a vedu. Svojim chránencom dopomáha k vysokej morálke, čistote duše a spôsobu života s najvyššími hodnotami. Vedie ich k užitočným objavom a novým metódam. S využitím vzájomnej kombinácie citu a rozumu prežívajú radostný a plnohodnotný život. Bystrosť a duchaplnosť z nich robí tvorivých ľudí, ktorí vyriešia každý problém.

HAKAMIÁŠ – osoby narodené od 6. do 10. júna

Riadi kráľov a vojvodcov. Vládne nad železom a zbraňami. Chráni pred zradcami a zaručuje víťazstvo. Pomáha ľuďom oslobodiť sa spod útlaku. Svojich chránencov vedie k tomu, aby vždy priamo a statočne bránili svoju česť a dodržiavali to, čo sľúbili. Tí sa stávajú prirodzenými vodcami v akejkoľvek oblasti. Svoje povinnosti plnia s odvahou a jasnozrivosťou. Sú však aj silnými jedincami a vedia byť zábavní.

Kniežaťom rodu trónov je archanjel Zafkiel a tento rod je charakteristický inteligenciou a chápavosťou, dôvtipom a presnosťou.

LAUVIÁŠ – osoby narodené od 11. do 15. júna

Je anjelom vedomostí a spája sa s vysokou vedou a významnými objavmi. Ľudia pod jeho ochranou sú nielen inteligentní a oplývajú vedomosťami, ale majú vyvinutý šiesty zmysel, ktorý im umožňuje vidieť veci v celkom odlišnom svetle. Svojim chránencom pomáha dosiahnuť vyššiu duchovnú úroveň. Zvyčajne majú vyvinutý zmysel pre hudbu, filozofiu a literatúru a životné skutočnosti vnímajú v celej ich hĺbke. Sú plní energie a pohody a nepoznajú obmedzenia pri dosahovaní svojich cieľov.

KALIEL – osoby narodené od 16. do 21. júna

Je anjelom pravdy. Pomáha ľuďom v súdnych sporoch, chráni nevinných a napomáha tomu, aby pravda vyšla najavo. Taktiež prináša rýchlu pomoc v nešťastí. Od svojich chránencov požaduje, aby konali čestne a charakterne a aby hľadali pravdu a spravodlivosť. Tí majú schopnosť rozoznávať pravdu od klamstva a vedia citlivo a s pochopením posúdiť každú situáciu. Tieto vlohy sú mimoriadne užitočné. Musia sa však využívať na čestné ciele.

LEHALIÁŠ– osoby narodené od 22. do 26. júna

Vládne nad pamäťou a inteligenciou. Jeho chránenci sú príjemní a živí, vyznačujú sa jednoduchosťou v správaní i v reči. Problémy riešia s pokojným nadhľadom a trpezlivosťou, bez negatívnych či deštruktívnych reakcií. Sú mimoriadne vyrovnaní, milí a skromní. Ich bohatá predstavivosť a zručnosť vytvára všetky predpoklady, aby boli úspešní a šťastní. Pri svojej príťažlivosti a osobnom pôvabe bývajú veľmi romantickí.

 

PAHALIÁŠ – osoby narodené od 27. júna do 1. júla

Tento anjel vládne nad náboženstvom a morálkou a ustavične sa usiluje o nastolenie pravdy. Život jeho chránencov určujú najvyššie mravné princípy a vysoké ideály. Jeho vyvolení sú veľmi rozhodní a nároční k sebe aj k iným a pritom čestní a veľkorysí. S vrodenou inteligenciou a záujmom o vec pracujú sústredene a tvrdo. Pokiaľ majú určitý cieľ, nič ich nezastaví na ceste k jeho dosiahnutiu.

NELCHAEL – osoby narodené od 2. do 6. júla

Vládne nad astrológiou, matematikou, zemepisom a všet-kými abstraktnými vedami a ovplyvňuje vedcov a filozofov. Svojich chránencov vedie k tomu, aby ich lákalo poznanie a aby sa usilovali dosiahnuť čo najvyššiu intelektuálnu, duchovnú a materiálnu úroveň. Tí sa ľahko dokážu vymaniť z nepriaznivých situácií a v živote sú zvyčajne úspešní.

JEJAIJEL– osoby narodené od 7. do 11. júla

Je anjelom, ktorý zaručuje slávu a finančný úspech. Podporuje aj cestovanie a námorné výpravy ochraňuje pred stroskotaním. Jeho chránenci majú cit pre obchod a podnikanie, dokážu veľmi presne analyzovať situáciu a vedia, kedy a ako realizovať obchodné vzťahy. Priaznivo pôsobia na ľudí vo svojom okolí, musia však dávať pozor, aby toto svoje nadanie nezneužívali na pomýlené ciele. Bývajú mimoriadne kreatívni a pri cestovaní sa prejavujú ako kon-štruktívne osobnosti.

MELACHEL– osoby narodené od 12. od 16. júla

Anjel Melachel vládne nad vodami a všetkým, čo pochádza zo zeme, najmä nad liečivými bylinami. Svojim chránencom pomáha pochopiť zákony prírody a mechanizmy života. Ľudia pod jeho ochranou sa zaoberajú problematikou zdravia alebo odvetviami, súvisiacimi s prírodou. Ich životná logika im pomáha jasne rozhodovať a pozitívne tvoriť. Vďaka zanietenosti a dynamickosti sú známi svojimi výsledkami.

HAUHIÁŠ – osoby narodené od 17. do 22. júla

Hahuiáš prináša božiu milosť a vládne nad väzňami a utečencami. Vedie ich a pomáha im v starostiach, pokiaľ neurobia tie isté chyby. Svojich chránencov, ktorí sa nečakane ocitli v nepriaznivej situácii a ťažkostiach, či už telesných alebo duševných, ochraňuje a vedie ich správnym smerom na cestu pravdy. Pomáha im vyhýbať sa zložitým situáciám a dosiahnuť harmóniu – naplniť zmysel života.

NITAIÁŠ– osoby narodené od 23. do 27. júla

Vládne nad okultnými vedami a nad učenosťou a predstavuje silu ducha, čím sa rozumie nielen mágia, ale najmä mimoriadna schopnosť rozumieť tajomstvám života. Nitaiáš odhaľuje skryté záhady, najčastejšie prostredníctvom snov a poskytuje ochranu múdrym a pravdovravným osobám. Silná vôľa, ktorou svojich chránencov obdarováva spôsobuje, že excelujú v akejkoľvek životnej situácii. Ľudia pod jeho ochranou milujú ticho a samotu. Ak dajú prednosť skutočným hodnotám života pred vlastnou slávou, prežijú pokojný a šťastný život. Sú mimoriadne príťažliví.

HAIÁŠ– osoby narodené od 28. júla do 1. augusta

Vládne nad diplomaciou a politikou a dozerá na mierové zmluvy, obchodné transakcie a dohody. Chráni vyslancov, splnomocnencov a kuriérov počas ich poslania na ich misiách. Pokiaľ postupujú čestne, zabezpečí, že ich misia bude úspešná. Jeho chránenci sú veľmi vnímaví, vynikajú v politike, ekonómii a vo všetkých oblastiach spojených s rozhodovaním.

JERATEL– osoby narodené od 2. do 6. augusta

Šíri svetlo, kultúru a slobodu a svojich chránencov bráni pred ohováraním a klamstvom, pred nepriateľmi a agresiou. Ľudia pod jeho ochranou vyžarujú okolo seba svetlo, spravodlivosť a slobodu. Napriek tomu, že sú idealisti, vynikajú bystrosťou, šikovnosťou a prispôsobivosťou. Túžia najmä po mieri a spravodlivosti, obdivujú vedu a umenie a disponujú spisovateľským talentom. Vlastným pričinením uspejú v každej oblasti.

SÍHAIÁŠ osoby narodené  od 7. do 12. augusta

Podporuje zdravie a dlhý život a chráni pred požiarmi, úrazmi, nehodami a katastrofami. Svojim chránencom pomáha bezpečne prekonávať všetky životné nástrahy, udržať si dobré zdravie a vyhnúť sa úrazom. Ľudia pod jeho ochranou sa dokážu poučiť z vlastných chýb, a tak získavajú dar jasného úsudku. Konajú opatrne a prv, než prijmú rozhodnutie, dôkladne si všetko premyslia. Ich názory sú vysoko hodnotené a ľudia si ich vážia.

REIEL– osoby narodené od 13. do 17. augusta

Tento anjel ovplyvňuje náboženské city a meditáciu a chráni pred ohováraním a zlými duchmi. Jeho chránenci sú silní a rozhodní a intuitívne vedia, čo robiť, aby dosiahli vytýčený cieľ. Nech si vyberú akúkoľvek oblasť pôsobenia, vždy sú uvádzaní ako vzor a vo svojom prostredí naozaj vynikajú. Majú nadanie nadväzovať kontakty, sú zábavní a obdarení výrečnosťou.

 

OMAEL– osoby narodené od 18. do 22. augusta

Omael podporuje plodnosť živých bytostí, rozmnožuje druhy a zachováva rody. Dvojiciam prináša život a fyzické zdravie. Ochranu poskytuje i lekárom, chemikom a chirurgom. Jeho chránenci sú sebavedomí, rozhodní a rozvážni a dosahujú svoje vytýčené ciele. Oplývajú bohatou predstavivosťou a výkonnosťou a často sa z nich stávajú veľkí tvorcovia či umelci.

LEKABEL– osoby narodené od 23. do 28. augusta

Vládne nad rastlinami a poľnohospodárstvom a jeho chápanie života a inšpirácia plodia výnimočné nápady. Jeho chránenci sú duchovne založení a vynikajú vo vedeckých odboroch, hlavne v matematike a astronómii. Vo všetkých oblastiach sú objaviteľmi nových postupov a koncepcií. Sú plní ideálov a vedia vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy. Za úspech pritom vďačia len a len vlastnému nadaniu.

VASARIÁŠ– osoby narodené od 29. augusta do 2. septembra

Vládne nad spravodlivosťou a je patrónom policajných úradníkov a sudcov. Jeho chránenci dokážu správne pochopiť situácie ľudí a pri vynášaní súdov postupujú čestne a spravodlivo. Keď po dôkladnom a svedomitom zvažovaní prijmú rozhodnutie, stoja si neoblomne za ním. Sú obdarení výbornou pamäťou a vďaka vnútornej disciplíne a spoľahlivosti sú úspešní v každej oblasti, kde môžu využiť svoj zmysel pre posúdenie situácie.

 JEHUIÁŠ – osoby narodené od 3. do 7. septembra

Je ochrancom princov a svojim chránencom pomáha vyhľadávať zradcov a udržiavať poslušnosť ostatných. Samozrejme, za predpokladu, že sa budú správať ako princovia. Ľudia pod jeho ochranou sú vďaka svojej tvorivosti a predstavivosti všestranne talentovaní. Postupujú metodicky a rozhodne a pritom so samozrejmosťou obchádzajú všetky pasce a nástrahy na ceste k vytýčenému cieľu. Ich sila a nadanie im prináša konkrétne výsledky v telesnej aj duchovnej práci.

LEHAIÁŠ – osoby narodené od 8. do 12. septembra

Tento anjel v ľuďoch pestuje poslušnosť a úctu k vysokopostaveným osobám a medzi rozdielnymi stranami udržuje súlad, porozumenie a mier. Jeho chránenci sú zvyčajne oddaní a svedomití, čo im prináša uznanie. Pri svojich schopnostiach a disciplinovanosti sú schopní uchovávať súlad a pokoj vo svojom okolí. Ľahko si získavajú dôveru a priazeň vplyvných osobností a vďaka svojmu nadaniu sa často stávajú známi v spoločnosti.

CHAVAKIÁŠ – osoby narodené od 13. do 17. septembra

Je anjelom zmierenia. Pomáha získavať odpustenie, udržiava pokoj a harmóniu v rodinách a podporuje priateľské dohody. Jeho chránenci šíria okolo seba pocit zmierenia. Keďže naozaj túžia po pokojných vzťahoch, ich snaha sa stretáva s úspechom. Sú oddaní a vytrvalí. Za vernosť a starostlivosť sa odplácajú šľachetnosťou.

MENADEL – osoby narodené od 18. do 23. septembra

Menadel oslobodzuje väzňov, pomáha udržať si zamestnanie a finančné zdroje. Jeho chránenci skúmaním seba samých odhaľujú nielen duchovné, ale aj materiálne hodnoty. Často sa dožijú vysokého veku a vedia sa tešiť zo života. Sú štedrí a starajú sa aj o iných. Snažia sa, aby sa ľudia okolo nich cítili dobre a slobodne. Majú výborný vkus a zmysel pre estetiku. Sú vnímaví a veľmi tvoriví.

ANIEL – osoby narodené od 24. do 28. septembra

Aniel zosobňuje všetky cnosti a bojuje proti skazenosti. Je vládcom vied a umení a inšpiruje filozofov. Jeho chránenci majú veľmi silnú vôľu, sú čestní a cnostní. S jeho pomocou dokážu prekonať rutinu a menia sa na dokonalých. Svojou rozhodnosťou pôsobia povzbudzujúco na ľudí okolo seba a stávajú sa významnými osobnosťami. Z nepríjemných situácií zvyčajne vychádzajú ako víťazi.

HÁMIÁŠ – osoby narodené od 29. septembra do 3. októbra

Hámiáš je milovníkom pravdy a chráni pred duchovným zlom. Svojim chránencom pomáha hľadať pravdu, ale aj spôsob, ako skombinovať vodu a oheň vo svojom vnútri. Takto dosiahnu duchovný a materiálny úspech a prežijú život plný pokoja a lásky. Sú duchaplní a šarmantní, a ak stretnú spriaznenú dušu, prežijú s ňou veľkú lásku.

 REHAEL – osoby narodené od 4. do 8. októbra

Tento anjel vládne nad zdravím a dlhým životom. Lieči fyzické aj psychické choroby, ovplyvňuje lásku a stráži vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Zo svojich chránencov robí zodpovedných a rozhodných ľudí, čo im umožňuje zvládnuť akúkoľvek situáciu a vyriešiť mnohé problémy. Ľudia pod jeho ochranou sú plní života a chcú zlepšiť aj životy iných, dokážu pozitívne meniť veci okolo seba. Bývajú príjemní, rozhodní a idealistickí, niekedy však až príliš vzdorovití.

IHIAZEL– osoby narodené od 9. do 13. októbra

Anjel Ihiazel dáva voľnosť nevoľníkom a oslobodzuje ľudí od útlaku a tyranie. Svojim chránencom pomáha vymaniť sa z obáv a stresov a zbavuje ich nepriateľov. Tí potom, keďže im nič nestojí v ceste, prežívajú život v celej jeho kráse. Ihiazel vládne aj nad tlačou a knihami a ovplyvňuje spisovateľov a umelcov. Jeho chránenci radi čítajú, kreslia a sú veľmi talentovaní. Vynikajú v umení ako výtvarníci alebo literáti.

 

HAHACHEL– osoby narodené od 14. do 18. októbra

Vládne nad náboženstvom i rozsievačmi dobrého slova. Chráni pred rúhaním a ohováraním a pozdvihuje dušu. Svojich chránencov vedie k láske a múdrosti. Tí si všímajú len to, čo je v živote skutočne dôležité. No nie vždy im to prináša plné uspokojenie v dnešnom materiálne založenom svete. Ľudia pod ochranou tohto anjela často bývajú kritizovaní a dokonca sa môžu ocitnúť až na pokraji spoločnosti. Sú veľkorysí, so vznešenou dušou. Vždy vedia okolo seba šíriť útechu.

MIKAEL – osoby narodené od 19. do 23. októbra

Je anjelom milosrdenstva a spravodlivosti. Odhaľuje sprisahania, verných privádza k poznaniu. Jeho chránenci chápu prírodné zákony, rozumejú usporiadaniu vecí a riadia sa svedomím, logikou a zmyslom pre vyrovnanosť. Usilujú sa zaistiť čo najlepšie prostredie pre seba a svojich blízkych, sú láskaví a starostliví. Bývajú príkladom ostatným, a to svojím životom aj prácou.

VELALIÁŠ – osoby narodené od 24. do 28. októbra

Rozhoduje o prosperite štátov, poráža nepriateľov a os-lobodzuje nevoľníkov. Jeho chránenci musia najprv zviesť vnútorný boj, aby dosiahli mier vo svojom vnútri a dospeli k vyššiemu stupňu lásky, cnosti a slobody. Výsledkom je, že situácia v ktorejkoľvek oblasti ich života prechádza z jedného extrému do druhého, no vždy sa mení k lepšiemu. Vedia, ako bojovať a vyhrať, ako aj zabezpečiť pokoj a prosperitu pre seba a svojich blízkych.

 

JELAHIÁŠ– osoby narodené od 29. októbra do 2. novembra

Je patrónom víťazstva a zaručuje úspech v pozitívnych záležitostiach. Jeho chránenci sa vyznačujú ostro vyhranenými názormi a citmi, občas sú prehnane energickí a sebaistí. Sú vplyvní, mocní a neskrotní. Vďaka svojim schopnostiam sa stávajú hrdinami, ktorí sa pričinili o zdokonalenie sveta. Ich život je plný silných emócií.

 

 

ARIEL – osoby narodené od 8. do 12. novembra

Je anjelom zjavenia. Zjavuje najdôležitejšie tajomstvá prírody a odhaľuje skryté poklady, a to duchovné aj hmotné. Jeho chránenci sú schopní predvídať budúcnosť prostredníctvom snov. Sú úžasne vnímaví, atraktívni a príťažliví. Dokážu vzbudzovať záujem a presviedčať ľudí okolo seba. Darí sa im vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy a podať rozumné vysvetlenie svojho konania.

 

ASALIÁŠ– osoby narodené od 13. do 17. novembra

Vládne nad súdnictvom a stará sa o to, aby pravda vyšla vždy najavo. Osvecuje intelekt a inšpiruje k veľkým myšlienkam. Jeho chránenci dokážu spoľahlivo rozoznať pravdu od klamstva. Rozvážne sa púšťajú do projektov, ktoré rozbehli. Pri svojom vzdelaní majú výbornú pamäť. Vyznačujú sa dobrým postrehom a dôkladnosťou. Vždy sú si istí úspechom.

MICHAEL– osoby narodené od 18. do 22. novembra

Dozerá na manželskú vernosť a priateľstvo. Jeho chránenci majú vo všeobecnosti dobrý vzťah k opačnému pohlaviu. V láske aj v priateľstve dokážu byť verní. Takéto vzťahy sú veľmi dôležité pre ich osobnú vyrovnanosť. Sú veľmi aktívni a mimoriadne produktívni a tvoriví. Majú dobrú intuíciu a predtuchy, pokiaľ ide o budúcnosť. Sú láskaví a štedrí so zmyslom pre humor a šarmantnosť.

VEHUEL – osoby narodené od 23. do 27. novembra

Vehuel žiari ako Slnko. VEHUEL vládne nad veľkými osobnosťami, ľuďmi schopnými a talentovanými.

Od chránencov žiada, aby rozvinuli svoje schopnosti. Musia odhaliť svoj pravý charakter a skutočný talent, a tým sa zmení celý ich život. VEHUEL zvýrazní ich prirodzené hodnoty. Vďaka svojej energickosti a slobodomyseľnosti sa tešia aj z maličkostí. Všetko im pripadá nádherné a vzrušujúce. Sú takí citliví, že krásu nachádzajú v každej stránke života, takže napokon aj sami žiaria ako VEHUEL.

VEHUEL ich chráni pred smútkom a trápením. Stará sa, aby prekonali každú nepriazeň osudu, na ktorá náhodou narazia. Jeho chránenci prenikajú do úlohy, ktorú si zvolia a sú schopní všetko splniť. O svoj dynamizmus sa delia s každým vo svojej blízkosti.

Sú šľachetní a lojálni, a ostatní s ich za tieto vlastnosti ako aj za ich činy hlboko vážia.

 

DANIEL – osoby narodené od 28. do 2. decembra

Daniel vládne nad justíciou, právnikmi a sudcami. Daniel je zároveň anjelom milosrdenstva a útechy.

Jeho chránenci majú dobrý a presný úsudok. V prípade pochybností, alebo ak sú nerozhodní, Daniel im vždy napovie. Vedia presne a objektívne posúdiť situáciu a šudí a majú talent na zmierovanie iných. DANIEL im dáva normálnu silu na zvrátenie situácií a takisto motiváciu a odvahu, ak v ničom zaostávajú.. Od svojich chránencov žiada, aby žili podľa týchto zásad a k podobnému životu podnecovali aj iných. Chce, aby utešovali ľudí v núdzi a prinášali im novú nádej do života.

Jeho chránenci sú ľudia obdarení jasnou mysľou a prirodzenou výrečnosťou, svoj úsudok vedia pretlmočiť s humorom. Prirodzene, sú veľmi úspešní v právnej oblasti. Ich záľubou je literatúra. Sú dynamickí a plní života, a ako takí sú veľmi pracovití. Vynikajú v obchodovaní.

HAHAZIÁŠ – osoby narodené od 3. do 7.decembra

Hahaziáš vládne nad chémiou a fyzikou. Odhaľuje najväčšie tajomstvá prírody a medicíny. Je najvyšším lekárom čarodejníkom. A ako čarodejník aj on vracia telesné i duševné zdravie. Od svojich chránencov žiada, aby sa vnútorne povzniesli a objavili múdrosť.

Hahaziáš predstavuje zosobnenú láskavosť. Láskavosť a úprimnosť sú určujúcimi v živote jeho chránencov, ktorí dosahujú harmóniu tým, že uľahčujú a napĺňajú radosťou životy iných, a to fyzicky aj morálne. A majú prístup k najvyššiemu vzdelaniu.

Jeho chránenci chcú porozumieť všetkým vlastnostiam zvierat, rastlín a minerálov. Priťahujú ich abstraktné vedy. Majú vlastný spôsob myslenia a špeciálne postupy, ktorými bez minutia oka dosahujú svoje ciele.

Sú energický a schopní, pôsobia dráždivo a vyzývavo . Majú fantazii a vystupujú novátorsky. Často stoja za veľkými objavmi a sú mimoriadne užitoční pre spoločnosť.

IMAMIÁŠ – osoby narodené od 8. do 12. decembra

Imamiáš dozerá na cestovanie a ničí silu našich nepriateľov. Ochraňuje väzňov a pomáha im nájsť cestu na slobodu. Imamiáš pomáha svojim chránencom vymaniť sa zo situácií, v ktorých cítia útlak alebo nedostatok slobody. Pomáha im oslobodiť sa spod všetkého, čo ich zdržiava a vracia späť, či už duševne alebo telesne, takže sú schopní zbaviť sa negatívnych pocitov ,ktoré sú ich prvoradými nepriateľmi. Chráni tých, čo hľadajú pravdu a tých, čo sú úprimní vo svojom hľadaní. Tí dosahujú dôležitý životný cieľ alebo splnia náročnú úlohu a veľmi výrazne ovplyvnia prostredie, v ktorom žijú. Verejne vystupujú, aby pomohli ľuďom v núdzi a väzňom akéhokoľvek druhu. Konfrontovaní s problémom sú odvážni a trpezliví. Vyznačujú sa statočnosťou, vyhranenosťou, činorodosťou a výkonnosťou. Nech sa rozhodnú pre akúkoľvek profesionálnu dráhu, vytýčené ciele ľahko dosahujú.

 

NANAEL – osoby narodené od 13. do 16. decembra

Nanael vládne nad vysokou vedou. Chráni filozofov, duchovných, profesorov a ľudí zákona. Od svojich chránencov žiada, aby dbali o vyššiu vzdelanosť, o najvyššie vnútorné hodnoty a aby pozdvihovali svojho ducha. Jeho chránenci rozumejú špičkovej vede a uplatňujú spravodlivosť v praxi. Vysoké vzdelanie ich podnecuje, aby sa púšťali do výnimočných prác, prichádzali na nezvyčajné myšlienky a uvažovali nad odvážnymi dielami. Sú vizionári s bohatou predstavivosťou a istota, ktorú vo všeobecnosti pociťujú, im umožňuje angažovať sa vo výnimočných projektoch. Ich príspevok môže byť filozofický, duchovný, vedecký ale aj umelecký. Sú vnímaví a sústredení na detaily. Aj keď sa môžu zdať ľahostajní alebo zamyslení, vždy majú pred očami svoj cieľ, presne tak, ako to má byť.

Nanael im pomáha vážiť si súkromie, pokoj a ticho. Potrebujú totiž mať tiché miesto na meditovanie, svätyňu, v ktorej by opätovne obnovovali svoju podstatu.

NITAEL– osoby narodené od 17. do 21.decembra

Nitael vládne nad kráľmi, cisármi a vysokými hodnostármi. Dáva silu a stabilitu legitímnym ríšam. Poskytuje dlhý a pokojný život kniežatám, ktoré sú mu oddané. Svojim chránencom Nitael zaručuje dlhý život a milosrdenstvo. Ochraňuje ich pred nehodami a pádmi. Pomáha im zachovať si postavenie a udržať zamestnanie. Chce, aby využívali svoju moc a talent do okolia. Chce od nich vernosť vlastnému prostrediu. Ich cnosti z nich robia ľudí dôveryhodných, známych a uznávaných. Pri svojom nadaní a schopnostiach, sú veľmi vytrvalí a produktívni. Sú impulzívni, niekedy až neskrotní. Získavajú si meno svojimi fyzickými schopnosťami či telesnosťou všeobecne. Sú veľmi nadaní a príťažliví. Vďaka láskavosti a záujmu  o iných žijú v blahobyte a predstavujú vrchol vo svojej profesijnej oblasti. Sú kráľmi na tomto i na druhom svete.

MEBAHIÁŠ – osoby narodené od 22. do 26. decembra

Mebahiáš predstavuje večnosť. Vládne nad morálkou a náboženstvom. Pomáha tým, ktorí žijú morálne, a tým, ktorí bránia pravdu. Mebahiáš je veľmi zúrodňujúci. Prináša útechu a pomáha pri plánovaní a počatí každého druhu, vrátane plodenia detí. Jeho chránenci sú budovatelia. Mebahiáš chce, aby boli produktívni a plodní, aby svoj talent vyžívali len na dobré a tvorivé ciele. Majú ohromnú morálnu a niekedy aj fyzickú silu. Vzbudzujú prirodzený rešpekt. Sú opatrní a rozvážni aj v prípade, že riskujú, a postupujú vytrvalo a metodicky. Vedia, čo je to predvídavosť, ale ak majú splniť úlohu, idú až za hranice možností. Sú známi svojím pozitívnym pôsobením. Sú to tvorcovia, ktorí budujú veľké veci, dokonca celé ríše. Patria do zvláštnej skupiny ľudí, ktorých mená sa stávajú legendami.

 

POIEL – osoby narodené od 27. do 31. decembra

Poielovi chránenci sú zahrnutí požehnaniami. Poiel vládne nad slávou, šťastím a filozofiou. Poskytuje úplne všetko. Svojim chránencom pomáha tak často a v takej hojnej miere, že to musia posúvať ďalej, a poskytovať pohodlie a podporu ostatným. Poiel od nich žiada, aby ostali skromní a mierni, a vďaka tejto ich šťastnej povahe si ich všetci vážia. Sú štedrí a veľmi schopní, za čo žnú úspechy v každej oblasti života. Pri svojej ušľachtilosti a taktnosti sú pozorní a spoľahliví. Poiel dáva živosť slovám svojich chránencov, takže sú šarmantní a presvedčiví. Majú veľké predpoklady na akúkoľvek formu komunikácie. Za svoj úspech vďačia výlučne vlastnému talentu a správaniu.

NEMAMIÁŠ – osoby narodené od 1. do 5. januára

Nemamiáš vládne nad admirálmi, generálmi a všetkými, čo sa angažujú v súdnych sporoch. Oslobodzuje väňov. Nemamiáš zaručuje prosperitu všetkého a v každej oblasti. Od svojich chránencov Nemamiáš žiada, aby boli vznešení duchom a ušľachtilí myslením. Chce, aby sa za dobrú vec pustili do boja. Jeho chránenci sú bystrí, inteligentní  a rozhodní, majú všetky vlastnosti dobrých bojovníkov. S veľkou výdržou a odvahou odolávajú ťažkostiam a únave. Vďaka zdravému rozumu a talentu nachádzajú právny postup, ako preniknúť k podstate. Objavujú nové pojmy a spôsoby myslenia. Úplne sa oddajú svojej veci – či už osobnej, alebo profesionálnej. Sú tiež mimoriadne zodpovední, ale aj horliví a dôveryhodní. Zároveň sú láskaví a starostliví. A pokiaľ majú dobro v duši, Nemamiáš zabezpečuje, aby svoje bitky vždy vyhrávali.

 

JEJLAEL – osoby narodené od 6. do 10. januára

Jejlael je anjelom železa. Vládne puškárom, zámočníkom, kováčom – všetkým, čo pracujú so železom. Jejlael pomáha utišovať smútok a sklamanie. Lieči choroby, zvlášť ak sú pri nich postihnuté oči. Bojuje proti nepoctivcom a klamárom. Svojich chránencov obdarúva bystrou inteligenciou a presným myslením až pedantnosťou. Jejlael žiada, aby boli statoční a čestní. Pomáha im reagovať bez strachu a bez použitia násilia. Jeho chránenci sú napriek prudkosti uznávaní. Jasne vnímajú a analyzujú skutočnosti a bez predpojatosti vypátrajú pravdu. Ich myseľ pracuje naozaj vedecky a trpezlivo. Svoju inteligenciu využívajú na užitočné ciele, aby čímsi obohatili život okolo seba. Každé zrnko svojej energie venujú v prospech dosiahnutia cieľa. Sú dôkladní a intuitívni, mávajú nezvyčajné záujmy a bývajú veľmi vplyvní vo vlastnom odbore.

 

HARACHEL- osoby narodené od 11. do 15. januára

Harachel vládne nad pokladmi a archívmi, knižnicami a verejnými finančnými prostriedkami, nad tlačou, nad knihami a nad všetkým, čo súvisí s literatúrou a šírením myšlienok. Harachel je veľmi užitočný anjel. Podporuje, prirodzene fyzickú plodnosť – pomáha ľuďom mať deti – ako aj intelektuálnu činnosť.

Od svojich chránencov žiada, aby sa zapájali do tvorivej intelektuálne činnosti. Želá si, aby študovali a vzdelávali sa. A on im zaručuje svedomitosť, talent a bohatstvo. Jeho chránenci oplývajú naozaj obrovským intelektom, ktorý sa v praxi priamo mení na úspechy. Sú cieľavedomí a zodpovední, vždy idú za svojím vnútorným hlasom. Sú rozhodnutí zdokonaľovať sa dosiahnuť, čo si zaumienili. Majú veľké ideály, za ktoré odvážne a hrdo bojujú. Uspejú v každej oblasti, kde sa šíri ich dobrá povesť, kde sa verejne vie o ich intelektuálnych schopnostiach alebo tam, kde tieto schopnosti použijú, aby zlepšili postavenie iných. Takisto majú talent na podnikanie, vedia úspešne obchodovať a investovať.

MITZRAEL – osoby narodené od 16. do 20. januára

Mitzrael vládne nad význačnými osobnosťami, ktoré uznávavajú pre ich talent a originalitu. Zaručuje poslušnosť ľudí nerovnakého postavenia.

Mitzrael prináša duševné zdravie a oslobodzuje utláčaných a prenasledovaných. Od svojich chránencov žiada, aby dosahovali najvyššie duchovné hodnoty a oslobodili sa od myšlienok, ktoré im neumožňujú napredovať. Jeho chránenci sú ľudia s veľkou mentálnou a fyzickou silou, dožívajú sa vysokého veku. Majú jasnú myseľ a oplývajú novými myšlienkami. Sú známi a uznávaní pre svoje fyzické a rozumové schopnosti, ako aj pre svoj dôvtip. Sú výraznými individualitami s vlastnými štýlom. Majú bohatú predstavivosť, sú tvoriví a vedia presadiť nové nápady alebo spôsoby. Plní elánu vyhrávajú v súťažiach v ktoromkoľvek odbore, ktorý si zvolia.

UMABEL – osoby narodené od 21. do 25. januára

Umabel je nositeľom romantického a vedeckého myslenia. Umabel vládne nad fyzikou, astronómiou a všetkým, čo  súvisí s týmito odbormi.

Jeho chránenci majú myseľ vedcov a sú nadaní na všetko, čo sa týka fyziky, astronómie, astrológie a matematiky. Takisto dobre rozumejú základným funkciám tela, vrátane svojho vlastného. Umabel chce, aby jeho chránenci mohli cestovať a tešili sa zo všetkých nevinných radostí života. Jeho chránenci sú veľmi citovo založení a city hlboko prežívajú. Ich vášne vznikajú na istý popud. Idú za hlasom srdca. Musia! Lebo city im diktujú rozhodnutia a naznačujú cestu k tvorivým situáciám. Ich zaľúbenosť je vždy hlboká a priateľstvo oddané. Sú talentovaní a vzrušujúci, skrátka veľmi atraktívne a príťažlivé osobnosti. Sú romantickí, s citlivým srdcom a prežívajú dosť pestrý ľúbostný život. Mali by byť opatrní, aby neupadli do hriechu.

JAHHEL – osoby narodené od 26. do 30. januára

Jahhel vládne nad filozofmi a tými, čo sa chcú vzdať svetských príťaží. Pomáha osvojiť si učenosť. Od chránencov JAHNEL žiada, aby sa povzniesli nad rozpory či povrchné skutočnosti, aby svoj talent využívali múdro, na pozdvihnutie ducha. Pri svojej aktivite a citovosti môžu vlastnú energiu sústrediť do ktorejkoľvek oblasti a Jahhel im pomôže využiť ju na pozitívne ciele. Mali by žiť v tichom a pokojnom prostredí a osamote. To im umožní znovu sa špičkovo „nabiť“ a nájsť vnútornú vyrovnanosť. Úspechy dosahujú pokojne a ľahko.

Pevná vôľa a bystrosť predurčuje Jahhelových chránencov, aby zasvätili život svojim cieľom a s radosťou svedomite plnili všetky úlohy. Sú známi a vysoko hodnotení pre svoju skromnosť a ďalšie vlastnosti: veselosť a družnosť. Majú hlboký citový vzťah k opačnému pohlaviu a bývajú nežne milovaní.

ANNAUEL – osoby narodené od 31.januára do 04.februára

Annaeuel vládne nad obchodnými činnosťami, významnými bankármi a maklérmi. Zaoberá sa všetkými možnými druhmi požiadaviek. Zabraňuje nehodám a drží ochrannú ruku nad cestovateľmi. Zabezpečuje dobré zdravie a chráni pred chorobami. Je aj strážcom financií.

Annauel tradične dodáva silu národom, aby nastolili spravodlivý, mierový a prosperujúci režim. Inými slovami všetko, čo od neho chránenci dostanú, by im malo citeľne zlepšovať život a odvrátiť nepriateľov.

Od svojich chránencov Annauel žiada, aby jeho dary využívali rozumným spôsobom. V myslení sú obratní a duchaplní. Pri svojej dynamickosti a perfekcionizme sa vedia sústrediť na detaily, takže uspejú v technickej tvorbe. Sú známi svojimi aktivitami a pracovitosťou a finančne bývajú veľmi úspešní. Sú veľmi zábavní a príťažliví, čo prejavujú vysoko kultivovaným spôsobom. Pre tieto vlastnosti si ich cenia a obdivujú.

MEHRIEL – osoby narodené od 05 februára. do 09.februára

Mehriel chráni profesorov, vedcov, autorov a rečníkov. Vládne nad všetkým, čo súvisí s tlačou, literatúrou a obrazmi. Chráni pred nepriazňou osudu, pred zlobou a divými zvieratami. Mehriel podporuje myšlienky a želania žiť.

Jeho chránenci majú obrovskú predstavivosť a každé ich želanie, každá myšlienka, každý nápad sa dá realizovať. Sú schopní vysvetliť svoje argumentácie obrazmi, písomne alebo ústne. A Mehriel chce, aby ich nápady smerovali k vzdelaným ľuďom alebo sa zachytili písomne. Ich myšlienky majú často praktická a produktívnu podobu, na rozdiel od oveľa abstraktnejšej intelektuálnej filozofie. So svojím nadaním a jedinečnou intuíciou sú prirodzení a plní života. Sú obľúbení pre spontánnosť a ľahkosť, s akou vedia žiť.

Bývajú úspešní v akomkoľvek odbore súvisiacom s písaním s predstavivosťou alebo so slovným vyjadrovaním. Sú z nich znamenití rečníci a slávni autori.

 

 

DAMABIÁŠ – osoby narodené od 10. februára. do 14.februára

Damabiáš vládne nad oceánmi, riekami, námornými plavbami a lodným staviteľstvom. Riadi všetko, čo súvisí s rybolovom, s námorníctvom a vodou.

Damabiáš chráni pred zlom a ohováraním a prináša múdrosť. Svojim chránencom poskytuje absolútnu ochranu pred všetkým a každým so zlým úmyslom. Múdrosť sa prejavuje ako láska a láskavosť v živote jeho chránencov. Damabiáš chce, aby boli milí a dobrosrdeční a nič záporné sa ich nedotkne.

Jeho chránenci môžu prekonať dlhú cestu, no tá ich privedie k veľkému objavu, k pokladu. Pátranie môže prebiehať v rovine fyzickej alebo duchovnej. Damabiáš ich bude po celý čas chrániť pred stroskotaním a s istotou ich privedie obohacujúcemu odhaleniu. Prirodzene, môžu vyniknúť v akejkoľvek oblasti súvisiacej s oceánmi alebo vodou. No v každej situácii Dmabiáš bude zaručovať, že usilovným bádaním sa značne obohatia ich životy.

MANAKEL – osoby narodené od 15. februára. do 19.februára

Manakel vládne nad  vegetáciou a vodnými živočíchmi, Ovplyvňuje spánok a sny a pomáha naprávať to, čo je zlé.

 Tento rod anjelov má najbližšie k ľuďom a Manakel rozumie slabôstkam najlepšie telesné a duševné vlastnosti. Pomáha im pri sebazdokonaľovaní, aby boli láskavejší a priateľskejší, ak treba. Do ich konania vnáša pevnosť a stabilitu. Takže sa rozhodujú dobre a správne. Vďaka príjemným spôsobom ľahko nadväzujú priateľstvá a získavajú podporu vplyvných ľudí. Sú veľmi citliví, aj keď to nedávajú najavo, a prekypujú dôvtipom. Sú spoľahliví a dôveryhodní, takže všetci ich považujú za ľudí ochotných vždy prísť a pomôcť. Odvaha, rozhodnosť a praktická inteligencia im zároveň umožňujú realizovať predstavy, ktorými sa zaoberajú v myšlienkach. Zvyčajne nájdu prirodzenú cestu k úspechu.

EJAEL – osoby narodené od 20. februára. do 24.februára

Ejael podporuje zmeny, dlhovekosť a materiálne záležitosti. Vládne nad okultnými vedami.

Ejael ovplyvňuje myslenie svojich chránencov tak, aby vnímali životnú pravdu. Utešuje ich, ak sa ocitnú v nešťastí, preto v každej situácii vždy vidia aj čosi pozitívne. Sú schopní oceňovať krásu všetkých stránok života.

Jeho chránenci sú nesebeckí, štedrí a oddaní svojej veci. Chcú sa učiť, klásť otázky a opätovne nad nimi uvažovať. Ejael im poskytuje poučenie, takže odhaľujú pravdu tak v práci, ako aj v sebe samých a v každej situácii. Majú rozličné nápady a vedia preniknúť do podstaty veci. Ejael im dáva silu, ak sa ocitnú zoči- voči nepriateľom, aby ich uistil, že nemusia skrývať pravdu. Majú radi pohodlie, pokoj a ticho a sú talentovaní na vyššie vedy, ako astronómia, fyzika a filozovia.

HABUIÁŠ – osoby narodené od 25. februára. do 29.februára

Je to jednoduché: Habuiášovi chránenci môžu dosiahnuť dokonalosť v každej oblasti, pre ktorú sa rozhodnú. Habuiáš im poskytuje silu a odvahu tvrdo pracovať v smere, aký si zvolili. A táto práca prináša ovocie. Odhliadnuc od zvoleného smeru, výsledky sú vždy jedinečné.

Hbuiáš vládne najmä nad poľnohospodárstvom a plodnosťou. Zaručuje dobré zdravie a lieči choroby. Je veľmi plodný –  v každom zmysle. Jeho chránenci majú zvláštny vzťah k prírode, k pôde a k poľnohospodárstvu. Ich kroky budú v ktorejkoľvek oblasti veľmi úspešné a produktívne. So svojimi mimoriadnymi schopnosťami a oddanosťou veci sú vzrušujúcimi osobnosťami. Na ostatných pôsobia zvláštnou príťažlivosťou, ktorá povzbudzuje všetkých naokolo. Sú žriedlom života a zdravia a pre ľudí zo svojho okolia menia život na krásu a radosť.

ROCHEL – osoby narodené od 1. marca. do 5. marca

Rochel vládne nad slávou, bohatstvom a dedičstvom, ale aj nad zmierovacími sudcami a právnikmi. Rochel je tiež nositeľom svetla, ktorým nám pomáha nájsť, čo sme stratili, čo bolo ukradnuté, a odhaliť zlodejov.

Osvetľuje mysle svojich chránencov, takže zistia, o čo prišli. Môžu sa pritom zbaviť bremena minulosti a znovu si všetko premyslieť. Rochel dáva svojim chránencom silu, aby prestali hrať kohosi iného a zistili, akí sú v skutočnosti. Takýmto spôsobom odhalia vlastnú silu a talent, o ktorých viac nepochybujú. Aj vďaka novoodhaleným vlastnostiam dosahujú úspech a vnútornú vyrovnanosť. Zároveň získavajú citovú hĺbku a energiu, ktorú už nemožno zničiť. Sú silní a bystrí a ROCHEL chce, aby tieto svoje kvality využili pri priamej aplikácii zákonov. Vynikajú v právnej oblasti a vo všetkom, čo súvisí so zvykmi a správaním ľudí. Sú tvoriví, produktívni a mimoriadne citliví na svoje prostredie vo všeobecnosti. Nechýbajú im umelecké sklony. Ovplývajú bohatou fantáziou, hoci sú pragmatici. Sú lojálni a spoľahliví.

JABAMIÁŠ – osoby narodené od 6. marca. do 10. marca

Prejavte vďaku z svoje šťastie! Jabamiáš je všemocný stvoriteľ. Vládne nad vznikom života a nad všetkými prírodnými javmi. Je patrónom úplne všetkého a zaručuje, že VŠETKO je možné. Jabamiáš predstavuje večné plodenie. Od svojich chránencov žiada, aby sa sami pretvárali a obnovovali v sebe harmóniu tým, že očistia vlastný charakter a zdôraznia vnútorné hodnoty. Tým sa stanú učiteľmi života a v rukách budú mať všetku tvorivú moc.

Jabamiášovi, chránenci sú veľmi citliví a citovo založení, s abstraktnou a aktívnou mysľou. Svojim myšlienkam s úspechom vedia dať konkrétnu podobu. Vďaka pojmovému mysleniu a intuitívnosti sú mimoriadne tvoriví. Pri svojom estetickom vnímaní sú zvlášť citliví na krásu a oplývajú osobným magnetizmom. Stávajú sa známymi svojím geniálnym myslením a sú uznávaní vďaka nadaniu a životnej filozofii. Každé ich úsilie je úspešné a plodné a vždy nachádzajú vhodné podmienky na dosiahnutie svojich cieľov.

HAJAIEL – osoby narodené od 11. marca. do 15. marca

Hajaiel zaručuje víťazstvo a pokoj. Chráni hlavne pred zlomyseľnými ľuďmi a oslobodzuje všetkých utláčaných. Vládne nad železom, nad skladmi zbraní a bojovou technikou.

Hajaiel chráni pred negatívnymi situáciami a vplyvmi. Och chránencov žiada, aby svoj talent využívali s dobrými úmyslami. Majú silný zmysel pre spravodlivosť a v súdnych sporoch sú obhajcami. Sú rázni a obdarení ohromnou odvahou. Vynikajú vo vojenstve a všade tam, kde môžu ako úspešní generáli vybojovávať osudové bitky. Sú dobrosrdeční a ak sú zatiahnutí do súdnych sporov, vždy dosahujú víťazstvo.

Hajaielovi chránenci vynikajú prezieravosťou a jasným myslením. Plne sa riadia predvídavosťou a intuíciou. Sú rýchli a zruční, progresívni a rozhodní. Zvyčajne sa preslávia smelosťou a odvahou, ako aj talentom a činorodosťou. Sú to charizmatickí ľudia.

MUMIÁŠ – osoby narodené od 16. marca. do 20. marca

Mumiáš vládne nad chémiou, fyzikou, medicínou a ovplyvňuje zdravie a dĺžku života. Je anjelom zavŕšenia – prispeje a dodá silu na úspešné dokončenie čohokoľvek.

Mumiáš je veľmi bezprostredný a sústavne koná nekompromisne. Chce, aby jeho chránenci objavili lepšie stránky života a tešili sa z nich. A oni, ako nositelia života a zdravia, presadzujú najvyššie životné hodnoty s rovnakou energiou a intezitou ako Mumiáš. Jeho chránenci sú veľmi expresívni, a nie tichí a diskrétni. Oplývajú aktivitou a entuziazmom. Sú príkladom rovnováhy medzi obrazotvornosťou a pevným postojom. Vynikajú vytrvalosťou. Činnosť, do ktorej sa zapoja, dovedú do konca. Vynikajú v medicíne, ale aj v každom inom odbore, ak sú v ňom schopní odhaliť skryté šťastie, o ktoré sa delia s ľuďmi okolo seba, najmä s tými , čo to potrebujú. Majú silu dokončiť všetko začaté a ich úsilie v ktorejkoľvek oblasti života býva vždy úspešné.

zdroj – od kamošky a že vraj z  KTO JE VAS STRAZNY ANJEL od Veronique Jarry 🙂

Reklamy

Jedna odpoveď to “Znamenia horoskopu a Strážni Anjeli”

  1. daniela said

    vasa stranka je velmi pekna a poucna a urcite pomoze ludom ktori su zraneni a hladaju cestu pokoja

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: