elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Numerológia Vášho Mena a Priezviska

Posted by elizabethin na 17. júna 2011

Život každého z nás sa začína dňom, keď sme prvýkrát uzreli svetlo sveta,nadýchli sa a zaplakali. Na každého z nás platí vesmírny zákon vibrácie dátumu narodenia, mena a priezviska.

Tento moment nám dáva do vienka povahové vlastnosti, schopnosti, profesionálne možnosti,naše celkové nasmerovanie a poslanie. S týmto okamihom sa spája aj výber mena, ktoré „dolaďuje“ psychiku a v ktorom je ukrytý kód nášho osudu. Na výber mena ľudia zatiaľ nepoužívali žiadne pravidlá. Ich voľba bola mnohokrát ovplyvnená rodinnou tradíciou, módnym trendom, historickou osobnosťou… No málokto si uvedomuje, aká veľká sila je ukrytá v mene a priezvisku.

Dôležitosť pri výpočte prikladáme aj iniciálam v mene a priezvisku, ktoré zohrávajú významnú úlohu. Nejde len o doplnenie numerologickej mriežky, ale  celkové zladenie mena a priezviska. Je to zložitý proces.

Za mimoriadne nebezpečné a nepriaznivé čísla sa považujú 16, 29, 40 a 43.

Ľudia narodení 16. ktoréhokoľvek mesiaca si musia počínať opatrne, všetko v živote vopred naplánovať, aby vylúčili možnosti zlyhania. Ak majú ešte aj meno s vibráciou šestnástky – napr. Lenka, Klára, odoberá im šťastie, hlavne v citovej sfére.

Číslo 29 v numerológii znamená ťažký osud. Upozorňuje na vážne hrozby v oblasti súkromia aj kariéry.Ak má daná osoba ešte aj karmicky zaťažené meno, potom je jej život plný prekážok. Napr. k tomuto dátumu neodporúčam mená: Darina, Adrián, Antónia, Irena, Ingrid, Marián, Mário, Dominika, František. Ale niekedy stačí malá úprava a náš život môže byť neporovnateľne kvalitnejší.

Radoslav (29) = Radovan

Lenka (16) = Lena

Marián (29) = Maroš

Paulína (29) = Paula

Nepriaznivé číslo 40 predstavuje narušenie fyzického zdravia, väčšiu pravdepodobnosť nehôd a úrazov. Ľudia, ktorí majú toto číslo vo svojom mene, sa cítia ako v okovách.

Číslo 43 je rovnako nebezpečné ako 40, pôsobí ťaživo a nepriaznivo.

Často sa pýtame, prečo naše dieťa, ktoré je šikovné, nadané, vzdelané, sa nedokáže presadiť tak, ako jeho menej schopní spolužiaci. Chyba nemusí byť v dieťati, ale v nevedomosti, s ktorou ste jeho meno vyberali. Meno určuje povahu a od priezviska závisí genetická zaťaženosť rodu. Tieto činitele  ovplyvňujú celý budúci život. Ak má človek ešte aj nepriaznivý dátum narodenia, bude sa v živote stretať s častými problémami a prekážkami. Čo nemôžete dať svojmu dieťaťu dátumom narodenia, mohli by ste vyriešiť správnym menom.

Ženy, ktoré sa rozhodli vydať a chcú si zmeniť priezvisko, mali by rátať s tým, že zmenia celý svoj životný smer, berú na seba aj karmické zaťaženie ich rodu. Zmení sa im povaha a môže sa zmeniť aj ich zdravotný stav, buď k lepšiemu, alebo k horšiemu podľa rozboru čísel. Niekedy by som odporúčala ponechať si svoje dievčenské meno, keď má dobré súradnice. Viem, že sa to v našej spoločnosti „nenosí“, ale aj muži by si mohli zmeniť meno a prijať po manželke, ak im čísla vytvárajú lepšie súradnice a malo by im to zlepšiť ich život. Číslo vývoja sa počíta z prijatého mena, napríklad ženy po vydaji. U žien vydaj znamená veľkú zmenu, čo ju ovplyvňuje a ako ju ovplyvňuje zistíme to z čísla vývoja. Môžeme si uviesť aj príklad, keď Hanka Cibuľková sa vydá a z Hanky sa stane Hanka Nováková. Takže číslo osudu aj naďalej počítame dostane rozkladom mena Hanka Cibuľková, ale číslo vývoja už počítame z mena Hanka Nováková. Na výpočet použijeme rovnakú tabuľku ako pri čísle osudu.

Treba sa zamerať na naše deti, tie by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Mali by sme pouvažovať nad možnosťou zlepšiť ich život aspoň tým, že im darujeme do vienka krásne meno. My máme ich osud v našich rukách. Najlepšou liečbou našich detí je zmena ich mena. Nemali by sme sa toho báť ani vo vyššom veku.

Postup výpočtu čísla osudu

Numerologický rozbor mena s priezviskom sa preratáva trochu zložitejšie ako výpočet životného čísla, preto až tak do hĺbky sa s tým zapodievať nebudem. Ak má niekto záujem prerátať si svoje mená, bolo by vhodné si zakúpiť knihu Meno je váš osud, kde sa podrobne môžeme dozvedieť všetko, čo nás zaujíma. Svoje meno si môžeme vyrátať podľa tabuľky:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

  • Elena: 53551 = 19 (5+3+5+5+1) = 10 (1+9) = 1 (1+0) – jedná sa o silnú osobnosť
  • Gregor: 795769 = 43 (7+9+5+7+6+9) = 7 (4+3) – je to meno so silným karmickým zaťažením, mal by pracovať ako lekár alebo psychológ
  • František: 691529152 = 40 (6+9+1+5+2+9+1+5+2) – silne karmicky zaťažené meno, môže priťahovať aj zdravotné problémy alebo problémy iného rázu. V minulosti sa prenášalo z otca na syna, čo spôsobovalo ťažkú rodinnú karmu
  • Oľga: 6371 = 17 (6371) = 8 (1+7) – miluje rodinnú pohodu, vzdeláva sa a rada pomáha druhým. Toto meno sa teraz menej používa, a pri tom má v sebe obrovskú silu

Číslo jedna (1)

Číslo jedna je číslo slnka. Číslom 1 charakterizuje vodcov, ambicióznych a aktívnych často veľmi agresívnych a dominantných. Číslo jedna v numerológii veští úspech. Je to číslo charakteristické pre vynálezcov ale i tyranov. Číslo jedna sa viaže na človeka, ktorý cieľavedome sleduje svoj cieľ, nemá problém prejsť k druhej strane, ak ho tam čaká zisk a úspech. čím viac jednotiek vo vašom mene, tým väčšia emocionálna energia a túžba po nezávislosti. Ak máte jednotky aj v dátume narodenia, aj v samotnom mene, táto energia sa len znásobuje.

Číslo dva (2)

Číslo dva je číslo mesiaca. Človek narodení pod číslom 2 je jemný, umelecky založený a viac premýšľa. Je to človek, ktorý často trpí nedostatkom sebadôvery. Je nestály a často precitlivený a náladový. Po prvom neúspechu sa vzdáva. Číslo 2 predstavuje manželstvo, ale aj egoizmus. Dvojky znásobujú mierumilovné správanie svojho nositeľa a zjemňujú túžbu po nezávislosti, ktorá by mohla vyplynúť aj z čísla jeden, v dátume narodenia. Zvyšujú intuíciu, ale aj precitlivelosť, a ak ich je viacej ( v mene a zároveň aj v dátume narodenia) môžu stáť aj za nižším sebavedomím.

Číslo tri (3)

Číslo tri je v numerológii číslo Jupitera. Číslo 3 je pre numerológiu veľmi príťažlivé. Môžeme ho nájsť v množstve príbehoch a legendách. Číslo 3 znamená nenápadnosť, všednosť, reálny pohľad na život. Človek narodený pod číslom 3 je energický, disciplinovaný a talentovaný. Majú radi, keď môže riadiť a často majú sklon radiť iným. Najšťastnejším dňom trojky je štvrtok. ak vo vašom mene prevládajú trojky, máte veselú a družnú povahu a radi vyhľadávate spoločnosť iných. Trojka so sebou prináša tiež komunikatívnosť a bystré a pohotové myslenie.

Číslo štyri (4)

Štvorka je číslo planéty urán. Číslo štyri je v numerológii číslo neobľúbené znamená nešťastie, chorobu a prináša utrpenie. Číslo 4 je číslo nenávidené. Štyria boli aj jazdci z apokalypsy a rovnako štyri sú aj živly zodpovedné za mnoho katastrov na tomto svete. Človek narodení v štvorke bude praktický, nekonvenčný, osamotený. toto číslo vaše povahové vlastnosti buď posilní, alebo oslabí, všetko v závislosti od čísiel vo vašom dátume narodenia. Štvorka ale vo všeobecnosti vnáša do ľudských pováh direktívnosť a sebadôveru. Najideálnejšia je ak sú v dátume narodenia čísla 3, 5 alebo 8.

Číslo päť (5)

Číslo päť je číslom planéty Merkúr. Človek narodení pod číslom 5 je neposedný, živý, impulzívny, temperamentný. Je schopný zarobiť množstvo peňazí z neúspechu sa rýchlo spamätáva. Najšťastnejšia je pre číslo 5 streda. prináša slobodu, a v rámci numerológie mena, sa hodí ku každému dátumu, v prípade, že ich v samotnom mene nie je priveľa. Inak sa človek stáva priveľmi emotívnym až úzkoprsým.

Číslo šesť (6)

Číslo šesť v numerológii je symbolom túžby. Človek narodený pod týmto číslom je charakteristický svojou vyrovnanosťou, harmóniou, spoľahlivosťou, dôveryhodnosťou, ale často aj svojou tvrdohlavosťou. Má rád romantiku, krásu. Je veľmi atraktívny. Číslo 6 v numerológii je číslom planéty Venuša. Najšťastnejším dňom je pre číslo 6 piatok. sa spája s krásou, harmóniou a vnímavosťou. Viaceré šestky však môžu povahe svojho nositeľ skôr ublížiť, a to tak, že uňho budú znásobovať pocity večnej neistoty a nestability.

Číslo sedem (7)

Číslo sedem je rovnako magické číslo ako číslo tri a nájdeme ho v množstve príbehoch a legendách, ale aj číslo sedem môžeme nájsť v našom každodennom živote. O čísle sedem sa vraví ako aj o čísle okultnom. Človek narodení pod číslom 7 je silne filozoficky a duchovne založený. meno s číslom sedem robí zo svojich nositeľov osoby s vlastnou hlavou a vlastným názorom, pre ktorých je mimoriadna dôležitá vlastná skúsenosť. Títo jedinci si nenechajú skákať nikým po hlave, a keď je treba dokáže buď poriadne útoční. Na strane druhej v nich ale sedmička podporuje aj liečiteľské schopnosti, takže čím viac sedmičiek, tým silnejšia energia.

Číslo osem (8)

Číslo osem je charakteristické svojou zložitosťou, lebo je dvojnásobok čísla 4. Človek narodení pod číslom osem má silnú vôľu a je individualista. Planétou čísla 8 je Saturn a najšťastnejším dňom je pre číslo osem sobota. Osmička je charakteristická pre bádateľov, technikov. osmička prináša do povahy svojho nositeľa najmä logiku. Ak sa nenachádza v dátume narodenia, vytvorí akýsi kompromis medzi srdcom a raciom. Ak je ale aj v dátume narodenia, aj v samotnom mene, človek dáva vo svojom rozhodovaní a myslení prednosť vždy praktickým a logickým veciam.

Číslo deväť (9)

Planétou čísla deväť je Mars. Číslo 9 je považované v numerológii za posvätné. Človek narodený pod číslom deväť je veľký bojovník, aktívny, rozhodný, ale často vie byť aj priečny. Šťastným dňom je pre číslo 9 utorok. Číslo deväť v sebe nesie znak budúcnosti. Je to číslo matky, pretože matka čaká svoje dieťa 9 mesiacov. tak ako osmička prináša logiku, tak deviatka vnáša do povahy svojho nositeľa analytické myslenie. Opäť platí, čím viac deviatok tým silnejšie analytické myslenie. To avšak kráča ruka v ruke s negatívnejšími vlastnosťami ako sú podráždenosť a prílišná kritika.

Niekedy sa v numerológii numerológovia zaoberajú aj takzvanými sekundárnymi číslami. Existuje veľa interpretácií sekundárnych čísel a ako sa ku sekundárnemu číslu dostať. Je to veľmi jednoduché, napríklad pri výpočte základného čísla najprv dostaneme medzi číslo 11. Normálne by sme ďalej pokračovali a číslo 11 by sme rozložili na číslo 2. Ak nám náhodou pri výpočte čísel vyjde niektoré zo sekundárnych čísel je škoda sa ním nezaoberať. Môže nám napovedať ďalšie skutočnosti, ktoré by sme mali vedieť.

Číslo desať (10)

Číslo 10 je číslom úspešných ľudí. Číslo 10 mení nešťastie na šťastie, zlé na dobré, nebezpečenstvo na bezpečie.

Číslo jedenásť (11)

Číslo 11 predstavuje rovnováhu medzi dobrom a zlom. Je to mystické číslo a patrí človeku, ktorý si ide vlastnou cestou a nespolieha sa na milosť.

Číslo dvanásť (12)

Číslo 12 je veľmi kúzelné číslo. Je znakom kompletnosti. Označuje počet mesiacov v roku, znamení zverokruhu, počet apoštolov.

Číslo trinásť (13)

Číslo 13 je často spájané zo smolou a čiernou mágiou a často znamená aj moc a pozitívnu silu. O čísle 13 sa vraví, že prináša plač a smrť.

Číslo štrnásť (14)

Číslo 14 je významné tým, že končí druhé obdobie dospievania človeka. V tomto období sa dieťa vyvíja rovnomerne po telesnej aj duševnej stránke. Jeho osobnosť sa začína formovať.

Číslo pätnásť (15)

Číslo 15 predstavuje takzvanú spojku života a smrti, dňa a noci, všetkého čo silne začína, ale rýchlo sa unaví.

Číslo šestnásť (16)

Číslo 16 je číslo nedostatku, biedy, núdze.

Číslo dvadsaťdva (22)

Číslo 22 nesie v sebe silný nádych úplnosti je to číslo, ktoré vyjadruje počet čísel v hebrejskej abecede a počet kariet veľkej arkány.

Číslo dvadsaťtri (23)

Číslo 23 je symbolom večnosti. Čísla 23 a 28 sú prastaré magické čísle často vytesané do múrov pyramíd. Hovorí sa, že ukrývajú schopnosť predpovedať pohlavie dieťaťa.

Číslo dvadsaťosem (28)

Krivka potencie muža prebieha v 23 dňoch a vrcholí v šiestom dni najnižšie klesne v 18 dni, aby znovu stúpla a dosiahla 24 dňa. Krivka ženy sa pohybuje 28 dní.

Číslo tridsaťštyri (34)

Číslo 34 pripisujú numerológovia mimoriadnu silu.

Číslo štyridsať (40)

Číslo 40 patrí medzi ďalšie mocné čísla, ktoré napovedá úplnosť a kompletnosť. Ale aj ťažkú karmu a choroby.

Číslo štyridsaťdeväť (49)

Venušinu pečať tvorí štvorec 7×7, ktorý vytvára 49 buniek a ich súčet vodorovný, alebo zvislý dáva súčet 175 čo je číslo Venuše.

zdroj- Katarina Kubaliková, numerologička, moneo.sk, kankan.sk, nasarodina.sk, wikipedia .sk, krejzy.sk

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: