elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Životné číslo v Numerológii

Posted by elizabethin na 9. júna 2011

Numerológia zo sčítania čísiel v dátume narodenia určuje tzv: životné, alebo osudové číslo.

Zrátajte deň, mesiac a rok svojho dátumu narodenia a ak vám vyjde dvojciferné číslo, zrátajte aj to.

Napr: 7. 3. 1983 = 7 + 3 + 1 + 9 + 8 + 3 = 31,  = 3 + 1 = 4 

Výsledné číslo je Vaším osudovým, životným číslom, ktorého vibrácie určujú Vaše osobné vibrácie.

.

.

 

Ak ste vypočítali svoje životné číslo, poďme sa pozrieť, aké sú jeho hodnoty a charakteristiky.

1 – Nezávislosť

Osudové číslo jedna je silným posolstvom vždy obnovujúcej sa energie. Predstavuje slovné vyjadrovanie, čiže schopnosť vyjadrovať vlastné pocity. Ľudia sú poháňaní, aby budovali svoj život a začínali vždy od znova. Sú veľmi samostatní a nezávislí vo svojom konaní, čo vedie k tomu, že úspech dosahujú skôr vlastným pričinením než pomocou ostatných. Sú schopní účelnej reakcie a sú vybavení akčným a odvážnym charakterom. Na základe týchto vlastností majú organizačný a obchodný potenciál, ktorý ich predurčuje na vodcovský talent. Potreba presadiť sa je ich živiteľom, a to najmä svojim egom a myslením. Treba sa vyhýbať unáhleným a zbrklým rozhodnutiam, aby nebolo čoho zbytočne ľutovať. Za predpokladu, že sa ľudí s týmto číslom nezmocní sebeckosť a sklon ovládať druhých vedia byť vhodnými spoločníkmi pre usmerňovanie ľudí.

2 – Intuícia, city

Toto číslo vystihuje spoluprácu, dobré vychádzanie a budovanie vzťahov s ostatnými. Títo ľudia majú byť pre druhých spojencom a dávať ostatných dokopy, aby si každý uvedomoval, že jednotlivec tvorí celok. Človek s týmto číslom vie ľudí zmierovať a združovať, na situáciu nahliada z oboch strán. Stres mu zväčša nerobí dobre a vedie k nervozite. Ľudia, ktorí vlastnia toto číslo sú založení skôr emocionálne a citovo, potrebujú lásku a oporu, iniciatívu a rozhodovanie nechávajú na druhých. Emócie môžu obsahovať značnú precitlivenosť, ktorá by mohla predstavovať komplikácie. Vhodný prostriedok na zahnanie prílišnej citlivosti je intuícia, ktorá je tomuto číslu daná. Ak sa nechajú viesť svojou intuíciou, môžu tak prínosne zvládať svoju emocionálnu stránku osobnosti. Resp. dôjsť k pochopeniu bez racionálneho vysvetlenia. Tým sa vyhnú zraniteľnosti a nesmelosti, ktorá z toľkej citlivosti plynie.

2 z 11

Citlivé číslo jedenásť je zamerané na intuitívnosť a oddanosť. Jedenástky spolu s dvojkami by si mali dať pozor na to, aby ich druhí nevyužívali, sú príliš obetavé a majú sklon sa v živote sklamávať. Taktiež si zvyknú veci idealizovať a upadať tak do diania svojho fantazijného sveta. Sú to krehké povahy, ktoré chcú pomáhať, konať dobro a altruizmus. Nemali by sa nechať zviesť precitlivenosťou a brať charakter druhých príliš vážne, môžu mať potom ťažkú hlavu z chovania druhých ľudí a berú si to k srdcu, čo vedie k sklamaniu a smútku. Tiež by nemali hneď vidieť vec z tej najhoršej stránky, a mali by sa učiť nadhľadu, aby sa vedeli nad životom viac povzniesť.

3 – Reč, kamarátstvo

Pre tento typ čísla je príslušná rozmanitosť, tvorivosť a dobré vyjadrovacie schopnosti. Ľudia ovplývajú činorodou mysľou a komunikáciou. Sú spoločenskí, zhovorčiví a majú dobrú abstraktnú a obrazotvornú predstavivosť. Mali by voliť prácu v kolektíve, sú schopní pracovať a dosahovať úspech aj pod vplyvom stresových situácií, ktoré v nich vedia zmobilizovať sily a dodať nové nápady. Vedia si pospájať okolité vnemy a využívať ich na inšpiráciu. Nemajú problém s nadväzovaním stále nových a nových známostí a kontaktov. Zápornou stránkou môže byť prílišná povrchnosť, rečnenie bez poslucháčov a klebetenie. Tiež majú sklony k neopatrnosti, nekľudnosti, roztržitosti a neschopnosti zvládať stereotyp. V jednotvárnom prostredí strácajú elán. Ich rýchle rozhodovanie nemusí byť vždy správne.

4 – Vyrovnanosť

Pre fyzické číslo štyri je charakteristická pracovitosť, zručnosť, precíznosť a prísnosť. Ľudia si zakladajú na tom, aby okoliu dali najavo svoje rozumové schopnosti. Potrebujú stabilitu, snažia sa dosiahnuť dokonalosť, túžia po materiálnom zabezpečení, no väčšinou keď ho dosiahnu, majú už iné hodnoty. Ovládajú umenie asertivity a sú manuálne nadaní. Vlastnia organizačný talent a doťahujú veci dokonca, vďaka svojej dôslednosti. Konajú systematicky, prakticky a rozvážne. Zvyknú pôsobiť vážne, dôstojne a vždy nájdu riešenie situácie. Panovačnosť a tvrdosť môže byť na škodu, ako tiež prílišné zaoberanie sa detailmi a maličkosťami. Môže im chýbať sebaistota, preto potrebujú pochvalu, svoje duševné napätie smerujú do svojho vnútra, majú sklon si okolo seba budovať múr, pretože sa boja ublíženia, ak im raz niekto ublíži nabudúce budú mať strach. Ľudia tohto čísla majú schopnosť pomáhať druhým tým, že im „otvárajú oči“ pred vecami, ktoré by inak nevideli. Vyznačujú sa spoľahlivosťou, ktorá je nezbytná pri spolupráci a osohu v rámci spoločnosti.

5 – Vnemy, vôľa

Vlastnosťou čísla je všestrannosť, odhodlanie a vnímavosť. Obdarené je taktiež schopnosťou adaptovať sa v premenlivom prostredí a vedieť prijímať zmeny. Ľudia radi cestujú a sú v spoločnosti obľúbení pre ich optimizmus a charizmu, majú dobrodružnú povahu. Tomuto číslu ľudia vďačia za pocit slobody, ktorý potrebujú, preto je obtiažne ich k niečomu donútiť a presvedčiť ich pokiaľ sami nechcú. Vedia sa prispôsobiť a jednať s ostatnými, tak aby ich neurazili. Dokážu sa prejaviť a podľa potreby dať najavo, čo chcú vyjadrovať. Päťka je tzv. šťastné číslo, ktoré by nám malo uľahčovať a pomáhať v živote. Prináša nám ako keby šťastíčko do života. Ľudia s týmto číslom si chcú byť vlastnými pánmi. Nič pre nich nie je prekážkou alebo nemožné, hranice a pravidlá nemajú v obľube, snaha sa od nich oslobodzovať. Ak nadobudnú pocit neobmedzenosti, môže ich toto číslo zvádzať k prílišnej drzosti, ktorá môže nabrať rozmery bezočivosti až anarchickosti.

6 – Harmónia

Rodinné číslo šesť napovedá o zodpovednom jednaní pri vzťahoch rodiny a blízkych priateľov, z čoho čerpajú istotu a pocit zázemia. Je to číslo srdečné, ktoré sa vie postarať a svedomito riešiť záležitosti v domácnosti. Dokáže sa obetovať pre druhých. Ak ľuďom s týmto číslom na niekom záleží, dajú mu to najavo svojou starostlivosťou a prispôsobivosťou. Vedia sa plne zainteresovať do života človeka, ktorý je im vzácny. Sú štedrí a dobromyseľní pričom majú umelecké a estetické cítenie. Majú dané veci harmonizovať, ovplývajú rovnocenným počtom dobrých aj zlých vlastnosti, sú ako keby vyvážení za každých okolností. Platia na nich nežnosti, milé zachádzanie a uznanie. Sú vďační, keď ich vedia oceniť. Prílišné zaoberanie sa životom ostatných im môže zobrať zmysel toho, aby sa vyznali sami v sebe. Potom sú rozpoltení, a nevedia kam smerovať. Majú tendenciu podliehať prekážkam namiesto toho, aby ich vnímali ako výzvu a možnosť preveriť si svoju vôľu. Robia si niekedy veľa starostí a to aj v rámci svojho zdravia.

7 – Skúsenosť

    Toto číslo je charakteristické pre pochopenie a hĺbkový zmysel chodu udalostí. Vyznačuje sa bohatým duchovným životom, súcitom a neustálym     sebazdokonaľovaním, ide o empatika. Ľudia s týmto číslom pociťujú krivdu hlboko a prahnú po pravde. Vlastník tohto čísla má skôr samotárske sklony, pri   e ktorých dosahuje svojho poznania. Ľudia sú obdarení liečiteľskými schopnosťami, či už na fyzickej, emocionálnej alebo duchovnej úrovni. Skúsenosť ako     kľúčové slovíčko tohto čísla prezrádza, že ľudia si na vlastnej koži musia okúsiť, aby precitli a prenikli do samého chápania danej veci, niekedy aj navzdory     problémom jednajú na vlastnú päsť. Číslo vychádza z racionálneho princípu a môže potom vzbudzovať emocionálnu nevyrovnanosť. Nevýhodou môže byť     osamelosť, neschopnosť dôverovať v schopnosti ostatných a veľká náročnosť.

8 – Tradícia

Číslo osem značí intelekt, logiku, peniaze a veliteľské nadanie. Ľudia budú stavaní do situácie, aby dokázali, či vedia zvládnuť moc a peniaze. Každopádne by mali zarábať a byť finančne zabezpečení. Dôležité je, aby si vedeli udržať psychiku a materiálno v rovnováhe, len tak dosiahnu spokojnosti. A keďže je dôležité, aby sa tejto rovnováhe naučili, ľahko sa z nej dajú vyviesť. Vyhýbať sa príležitosti zneužívať moc a manipulácie s ľuďmi, aj to je skúška prečo je daný týmto ľuďom úspech. Budú finančne prospešní, no musia vedieť, že pre dobro druhých. Mali by si zaužívať proces dávania a brania, príčiny a následkov, aby dokázali korigovať vyváženosť. Majú talent na správne odhadnutie človeka. Sami sa dosť kritizujú a zvyknú byť na seba prísni a nároční. Vyhýbať by sa mali najmä bezohľadnosti a chladnému prístupu k ľudom, tak aby ich neodsudzovali.

9 – Múdrosť

Univerzálne číslo deväť sa vyznačuje schopnosťou prispôsobiť sa každému z predošlých čísel, ak ho dáte do kombinácie a sčítate ho s jedným z ostatných čísel, vždy vám vyjde výsledok toho čísla, s ktorým ste ho zrátali. Týmto má schopnosť odrážať osobnosti ostatných ľudí, s ktorými je v kontakte. Človek, ktorý ho vlastní je zrkadlom pre druhých, chce sa cítiť užitočný a osožný, preto by mal ľuďom pomáhať. Nie vždy je schopný uvedomovať si hĺbku svojej múdrosti a duchovnosti. Toto číslo predstavuje analytickosť, zodpovednosť a uvážlivosť, ktorú daný človek využíva vždy pred tým ako chce niečo vykonať. Preto vedia poskytnúť múdru radu, no im je radiť ťažšie.

zdroj-numerologia .sk

8 komentárov to “Životné číslo v Numerológii”

 1. daeduwen said

  🙂 nasla som v kazdom cisle nieco, co na mna sedi 🙂 klasicky chameleon 🙂

  a tie chlpate cisla ma proste dostali… su take chutneeeeeeeeeeeeeeeeee… 🙂

 2. elizabethin said

  xixiix dakujem, mne sa tiez vlemi pacili 🙂 pomalicky si tu zbieram veci co potrebujem nachadzat ked budem potrebovat a to ma tesi najviac 🙂 preto tento blog mam a ked to tesi aj vas tak som rada 🙂

 3. anitraM said

  Tak ja som dvojka a presne mi to zapadá. 😛

  Číslo mena mám 4 sila, 9 je moje číslo podľa Mayov a číslo Tiferetu. Tak isto aj v karmickom trojuholníku mám teraz 9. osob. ročnú vibráciu.

  9-ka nesie hlad po poznaní a vedie ľudí k tomu, aby se zamysleli nad hlbším zmyslom svojej existence. 😛 Ja sa zamýšlam 😛

  • elizabethin said

   xixi snazim sa dopracvat aj k rocnym vibraciam a mriezke, ale mam cas, postupne si dam vsetko co potrebujem 🙂 a aj mne to vyslo , ja som 7 🙂

 4. Calieen said

  aj ja som 7 🙂

  • elizabethin said

   no ta 7 neznie az tak ruzovo vsak cal? ale nas charakterizuje a tak aspom vieme na com sme a s cim mame docinenia, inak ja si myslim, ze clovek ak sa nachadza aj v inych cislach a znameniach, tak uz nimi presiel v minulych zivotoch a pokracuje dalej kym neskonci co potrebuje 🙂

 5. ambala said

  tak moja 8 na mna sedi ako vysita… sila 🙂

  • ixi je to k neuvereniu vsak? ja som tiez dlho brala toto s rezervou,ale ked sa to zacalo opakovat na ludi s ktorymi sa stretavam, tak potom si clovek povie, ze nieco na tom naozaj bude 🙂 je to ako s archetypami, proste kazdy sme neaky a pritom jedinecny 🙂
   som rada, ze potesilo ambala, krasny den prajem 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: