elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Smaragdová doska III- Kľúč k Múdrosti

Posted by elizabethin na 6. júna 2011

Ja, Thoth, Atlanťan, odovzdávam svoju múdrosť, svoje poznanie, svoju silu. Slobodne to odovzdávam deťom ľudí. Kiežby i oni takto ďalej  dovzdávali, aby závoj tmy sveta z jedného konca na druhý mohol byť prežiarený múdrosťou.

Múdrosť je silou a sila múdrosťou, jedna s druhou navzájom, zdokonaľujúc celok.Nebuď pyšný, ó človeče, na svoju múdrosť. Rozprávaj sa s nevedomým tak dobre ako s múdrym.

Pokiaľ niekto príde k tebe plný poznania, načúvaj mu a dbaj ho, lebo múdrosť je všetkým.Nebuď ticho, keď zlo je hovorené ako Pravda, ako že slnko svieti nad všetkým.

Ten, kto prekročí Zákon, bude potrestaný, lebo iba skrze Zákon prichádza sloboda ľudí. Nasleduj svoje srdce po celý život. Rob viac, než máš nariadené.

Aj keď získaš bohatstvo, nasleduj svoje srdce, lebo nič z toho nebude ti platné, pokiaľ tvoje srdce bude unavené. Umenšuj seba, nie však čas, kedy nasleduješ srdce. To je protivenie sa duši.

Tí, ktorí sú sprevádzaní, nezídu zo správnej cesty, ale tí, ktorí sú zblúdení, nemôžu nájsť cestu priamu. Ak ideš medzi ľudí, vytváraj si Lásku, začiatok a koniec srdca. Ak niekto príde k Tebe pre radu, nechaj ho voľne rozprávať, kiežby vec, kvôli ktorej prišiel, mohla sa udiať.

Ak váha otvoriť Ti svoje srdce, to preto, že ty, sudca, robíš chybu. Neopakuj márnivú reč, ani ju nepočúvaj, pretože to je vyjadrenie jedného v nerovnováhe. Nehovor viac o tom, aby on mohol pred tebou poznať múdrosť. Ticho je ohromným prospechom

 Z hojnosti rečí nijaký úžitok. Nevyvyšuj svoje srdce nad deti ľudí, aby nebolo do prachu hodené. Ak si veľký medzi ľuďmi, buď vážený pre poznanie a jemnosť. Ak budeš skúmať povahu priateľa, nepýtaj sa jeho druha, ale stráv s ním nejaký čas sám. Debatuj s ním, skrze slová a správanie otestuj mu srdce. Ten, kto vstúpi do studnice, zas musí vystúpiť a veci, ktoré sú tvoje, musia byť zdieľané s priateľom. Poznanie je bláznom považované za nevzdelanosť a veci prínosné sú pre neho škodlivé. Žije v smrti.

Preto je to jeho pokrm. Mudrc nechá svoje srdce pretekať, avšak tiché sú jeho ústa. Ó človeče, prikloň sa k hlasu múdrosti; prikloň sa k hlasu svetla. V Kozme sú Mystériá, ktorých odhalenie naplní svet ich svetlom. Dovoľ tomu, kto bol vyslobodený z pút temnoty, najskôr uhádnuť hmotné z nehmotného, oheň zo zeme; pretože ty vieš, že tak ako zem zostúpi k zemi, tak aj oheň vystupuje k ohňu a spája sa s ohňom.

Ten, kto pozná oheň, ktorý je vnútri jeho samého, vystupovať bude k večnému ohňu a žiť v ňom večne. Oheň, vnútorný oheň, je najmocnejšou zo všetkých síl, preto premáha všetky veci a preniká ku všetkým veciam Zeme. Človek sa podporuje sám len na tom, čo odoláva. Takže Zem musí odolávať človeku, inak by neexistoval. Nevidia všetky oči rovnako, jednému sa javí objekt v jednej forme a farbe, iným očiam v inej. A takisto večný oheň, mení farbu od jednej k druhej, nikdy nie je deň za dňom taký istý.

Takto hovorím ja, Thoth, z mojej múdrosti, pre človeka je oheň jasne planúci tmou; nikdy neuhasne v závoji temnoty, nikdy neuhasne v závoji tmy. Počúvaj, ó človeče, a prikloň sa k múdrosti: kde meno a forma skončí? Jedine vo vedomí, neviditeľnom, v nekonečnej sile žiarivosti jasu. Formy, ktoré vytvárate, zjasňujúc svoje videnie, sú skutočné účinky, ktoré nasledujú tvoju príčinu. Človek je hviezdou viazanou na telo, až  akoniec, uvoľnený je cez svoj spor.

Iba zápasením a drinou do krajnosti, hviezda vnútri teba vykvitne v novom živote. Ten, kto pozná začiatok všetkých vecí, slobodná je jeho hviezda od oblastí tmy .Pamätaj, ó človeče, že všetko, čo existuje, je iba inou formou toho, čo nie je.Všetko, čo má bytie, prechádza ešte do iného bytia a ty sám nie si výnimkou. Maj na zreteli Zákon, pre všetko je Zákon. Nehľadaj to, čo nie je zo Zákona, pretože také existuje iba v ilúziách zmyslov.

Múdrosť prichádza ku všetkým svojim deťom, rovnako ako oni prichádzajú do múdrosti. Po celé veky, svetlo bolo ukryté. Zobuď sa, ó človeče, a buď múdry. Hlboko v mystériách života som cestoval, hľadajúc a skúmajúc to, čo je skryté. Čuj, ó človeče, a buď múdry.Hlboko pod zemskou kôrou, v Sieňach Amenti, videl som mystériá, ktoré sú človeku skryté.

Často som prechádzal hlbokým skrytým priechodom, videl to Svetlo, ktoré je Životom medzi ľuďmi. Niekde tam, kde kvetiny Života večne žijú, skúmal som srdcia a tajomstvá človeka. Zistil som však, že človek žije v temnote, svetlo veľkého ohňa skryté vnútri. Pred Pánmi ukrytých Amenti naučil som sa múdrosti, ktorú dávam človeku. Majstrami sú ohromnej Tajnej múdrosti, prinesenej z budúcnosti konca nekonečna. Siedmi sú oni, Páni Amenti, najvyšší vládcovia Detí Rána, Slnká Cyklov, majstri Múdrosti. Nie sú sformovaní ako deti človeka? Trojka, Štvorka, Päťka a Šestka, Sedmička, Osmička,Deviatka sú tituly Majstrov ľudí.

Z ďalekej budúcnosti, bez formy a predsa tvoriaci, prišli ako učitelia detí človeka. Navždy sú oni živí, ešte nie v žití, nepútaní životom a ešte slobodní od smrti. Vládnu oni navždy svojou nekonečnou múdrosťou, pútaní a predsa nespútaní s temnými Sieňami Smrti. Život oni majú v sebe, ktorý dosiaľ nie je životom, slobodní od všetkého sú VŠETKÉMU Pánmi. Od nich prišiel Logos, nástroj moci nad všetkým. Šíra je ich tvár, ešte skrytá v drobnosti, formovaní formujúc, známi neznámi.

Trojka drží kľúč skrytej mágie, tvorcom on je Siení Mŕtvych; posielajúc vpred moc, v rubáši temnoty, zväzujúc duše detí ľudí; posielajúc temnotu; zväzujúc silu duše; riadi negatíva detí ľudí. Štvorka je ten, ktorý moc uvoľňuje. Pánom je on Života detí ľudí. Svetlo je jeho telo, plameň jeho tvár; vysloboditeľ duší detí ľudí.Päťka je majster, Pán všetkej mágie – Kľúč k Slovu, ktoré znie medzi ľuďmi. Šestka je Pán Svetla, skrytá cesta, časť duší detí ľudí. Sedmička je ten, kto je Pánom nesmiernosti, majster Vesmíru a kľúča Časov.

Osmička je ten, kto prikazuje pokrok; váži a zvažuje cestu ľudí. Deviatka je otec nesmiernej tváre, vytvára a mení z toho, čo je beztvaré. Medituj na symboloch, ktoré Ti dávam. To sú tie kľúče, i keď ľuďom ukryté. Mier vždy hore, ó Duša rána. Obracaj svoje myšlienky hore k Svetlu a Životu. Nájdi v kľúčoch čísel, čo ti prinášam, svetlo na ceste od života k životu. Hľadaj s múdrosťou. Obráť svoje myšlienky dovnútra. Neuzavieraj svoju myseľ pred Kvetom Svetla.

Umiestni vo svojom tele obraz myšlienkou stvorený. Mysli na čísla, ktoré vedú ťa k Životu. Jasná je cesta tomu, kto má múdrosť. Otvorte bránu ku Kráľovstvu Svetla. Vylej svoj plameň, ako Slnko rána. Vylúč temnotu a ži v dni. Pozri na seba, ó človeče! Ako na časť tvojho bytia, Siedmi, ktorí sú, ale nie tak, ako sa zdajú. Otvoril som, ó človeče! Mám svoju múdrosť. Nasleduj cestu smerom, ktorým som viedol.

zdroj-cezokno.eu

https://elizabehtin.wordpress.com/category/smaragdove-dosky/

Reklamy

33 komentárov to “Smaragdová doska III- Kľúč k Múdrosti”

 1. anitraM said

  Na začiatku svojich šamanských ciest som nachádzala kľúče zvláštnym spôsobom. Muž vykopal jamu a ukradol mŕtvemu knihu a v nej bol prvý kľúč, druhý som našla v potopenej ludi tiež v knihe , tretí v orlom hniezde. Niekto mi povedal, že tých kľúčov je 12 a každý otvára bránu k niečomu inému. Treba nájsť všetky a každým otvoriť správne dvere. Potom sa dotyčný stane pánom moci. Teraz už nenachádzam žiadne, ale stále som nepochopila presne čo to bolo. Možno preto, lebo som tej bytosti povedala, že netúžim po moci. Tu sa píše o 9 kľúčoch. Ási začnem nad nimi meditovať a nájdem skrytý význam.

  • nitram said

   Ano anitraM meditujte a můžete při meditaci otevřít ve snáři sebepoznání, “číslo” 9 … 12… 🙂

   • nitram said

    *Treba nájsť všetky a každým otvoriť správne dvere. Potom sa dotyčný stane pánom moci.*

    možná se tedy jednou stanete pánem moci nad svým egem… 🙂

   • anitraM said

    Ďakujem nitraM 😛

    12-ka je mocné číslo bezchybnosti a kompletnosti (počet znaků ve zvěrokruhu, počet měsíců v roce, počet apoštolů, počet denních a nočních hodin), číslo, které i Řekové a Římané “povýšili” existencí právě 12 hlavních bohů*8 ; Tarot hovoří dvanáctou kartou “Viselec” o neúprosném osudu, strádání, ale zároveň o opuštění světa vlastním vědomím s možností přesáhnout rozměr člověka a vrůst do nového a konečně celistvého bytí, o stejném barvitě a hlouběji hovoří i dvanáctá karta Osho zen Tarot “Nové vidění”

    Som na ceste sebaspoznania… 😛

   • anitraM said

    A dnes som náhodne znova našla niečo k 12 bránam …. Soustřeďte se na své třetí oko. Prociťte, jak vám touto čakrou pulzuje energie. Alexandr Veliký vstupuje nyní do středu tohoto kruhu a drží v rukou nádherný disk ze zlata a platiny. Do tohoto disku je vsazeno dvanáct posvátných drahokamů, z nichž každý je propojený s určitou částí Kola Života. Tyto drahokamy odpovídají dvanácti krokům vzestupu, dvanácti nástrojům transformace, dvanácti měsícům vašeho roku, dvanácti cestám k osudu, dvanácti komnatám uvnitř Hádova světa, kterými musíte projít a které vás propustí do dvanácti vznešených paláců tvořících dvanáct svatých nebeských zámků.

   • White said

    …12 schodov pred tajomnou trinástou komorou 😀
    …12 alikvotných častí celku? 😀

   • elizabethin said

    hmmhm tak to je zaujimave 🙂
    ja viem o 12 toto:
    1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12=78 to je cislo vsetkych tarotovych kariet 🙂
    12 predstavuej koniec cyklu, obesenec ktory prinalezi tejto karte ma skrizene nohy v podobe 4 smeruje to ku cisarovi a hlava a ramena su v podobe 3 bozskeho trojuholnika
    3*4=12 zasa a to je prevratena 21 a to svet 🙂

   • White said

    lenže čo násobíš čím??? 🙂 😉 a ich spojením čo vznikne… odhliadnuc od kariet 🙂
    to je cieľom 🙂

   • moonica said

    Jedným z uhlov pohľadu je aj to, že 13. ako Transformácia má v sebe 12 častí, ktoré tvoria trinástku, Zmena je vzostup a aj zostup. Jakub-Israel zjednotil všetky časti a vzostúpil po rebríku tam, kde je Všetko spočívajúce v Láske, jeho 12 synov pokračuje cestou 12-tich kmeňov, avšak po rebríku prejde len jedinec, ktorý prijme fakt, že rebrík je bytostne spojený so Zemou … za Otcom prídeme len cez Matku … 🙂

   • moonica said

    🙂 čo násobím čím = vnímam to tak, že máme 7 stupňov dúhovej cesty v sebe a sme trojjediná bytosť stvorená na Obraz Boží, tak násobím sedem tromi aspektami/ telo, duša, duch/ jednoty = 12 = 3 = TROJJEDINOSŤ

   • White said

    😆 potvora

   • moonica said

    🙂 elizabethin,

    78 = 15 = 6 = Láska = bod, z ktorého všetko vychádza a do neho vchádza, okolo ktorého sa Všetko točí, celé Stvorenie bez výnimky.

    🙂 vnímam 12 alebo 21 ako 3 🙂 a 3 je tvorením prejavená Krása Jednoty.

    0,1, 2 = 3 … 3,4,5,6,7,8,9 = 7
    3 + 7 = 10 = Naplnenie Života životom …
    3×7 = 21 = Stvorenie = celistvá bytosť žijúca naplnený Život …

   • elizabethin said

    dakujem za vsetky prispevky a komentare 🙂

 2. elizabethin said

  martinka tak na toto neviem odpoved mhmh s tymto ti musi pomoct niekto iny, myslim ze ciky by vedel odpoved, on vie o veciach z tejto oblasti velmi vela, je to tak mudry pan, hmmhm ale ja nie, ja osm skor tarot, numero, astrolo ako liecenie a samanizmus , hmmhmh

 3. anitraM said

  Viem už som sa ho raz pýtala v komente, ale nedpovedal prehliadol ho, mám na neho mail, možno ak nájdem niekedy ďalší klúč napíšem mu.

 4. elizabethin said

  hmhm ale v tejto casti je vela pravdy :
  Človek sa podporuje sám len na tom, čo odoláva.
  Nasleduj svoje srdce po celý život. Rob viac, než máš nariadené.
  Ak niekto príde k Tebe pre radu, nechaj ho voľne rozprávať, kiežby vec, kvôli ktorej prišiel, mohla sa udiať.
  Rozprávaj sa s nevedomým tak dobre ako s múdrym.
  Ak váha otvoriť Ti svoje srdce, to preto, že ty, sudca, robíš chybu.
  hmmh a vela podobnych na zamyslenie, vsak?

  • anitraM said

   áno veľa z toho ma vystihuje.. 😛

  • lilah said

   Človek sa podporuje sám len na tom, čo odoláva.

   alebo to proti čomu bojuješ posiluješ 😛 😀

   Nasleduj svoje srdce po celý život. Rob viac, než máš nariadené.

   alebo .. stále môžeš spraviť viac ak do toho čokolvek robíš vložíš srdce, teda lásku .. 🙂

   Ak niekto príde k Tebe pre radu, nechaj ho voľne rozprávať, kiežby vec, kvôli ktorej prišiel, mohla sa udiať.

   alebo neponúkaj svoju pomoc pokial nie si požiadaný, lebo každý si je tvorcom svojho osudu sám … potrebuje práve tú onú skusennosť

   Rozprávaj sa s nevedomým tak dobre ako s múdrym.

   alebo čo je nevedomý a čo múdry? kto je viac a kto menej? nie je mudry a nevedomý, sú len vnímajúci láskou teda srdcom

   Ak váha otvoriť Ti svoje srdce, to preto, že ty, sudca, robíš chybu.

   alebo? nemôže hora k mohamedovi? no mal by mohamed k hore … ak chceš a vyžaduješ dôveru, mal by si sám veriť potom za ponuknuté svoje srdce na dlani dostaneš späť srdce na inej dlani 🙂

   • je to tak liluska, vsetko je na zamyslenie a vo vsetkom je vela pravdy, co by sme si mali uvedomit, hmmh
    preto hovorim, ze sa tazko chapu lebo su tak rozpravkovo pisane a ludia to v nich nevidia 🙂
    jendoducho to precitaju a nezachytia to akoby mali 🙂
    zijeme vo velmi uponahlanej dobe hmmhmhm

   • lilah said

    prečo milujem napr. dobšinského? … lebo v rozprávkach je obrovská mudrosť, povedaná tak jednoducho a krásne, že viac jasné to byť ani len nemôže,vieš?
    dobro vždy vítazí nad dobrom? láska vždy zvíťazí nad nenávisťou atd .. no lebo too je kusisko pravdy, stačí iba Čítať a nič viac, čítať ale srdcom 🙂 .. ( však jelenček zlatoparohý? 😉 )

 5. tieto smaragdove dosky maju vela do seba, len je to tak rozpravane takym pribehom a u mnohych sa to skresli a potom to tam nevidia co maju, vsak?
  ale mas pravdu martinka, si jeden uzasny clovek s lekym srdieckom a mudrostou v sebe a okrem totho mas vela zelenej farby okolo seba, vies? niekedy ju vidim na komente tvojom, to je znak liecitelstva a ty si v tom dobra ako pozeram a ides spravnym smerom martinka 🙂
  ja ti drzim palceky 🙂

  • lilah said

   a akou farbou svícim ja? 😛 😀 😀

  • anitraM said

   Tééda si dobrá, že vnímaš moju auru z písmenok Ja zase z písmenok vnímam emócie. Máš pravdu mám zelenú a aj môj syn má taku istú. V liečení som niekde na začiatku, aj keď viem že som to už robila, lebo som prišla na plno vecí, ktoré som neskorej čítala na nete, že naozaj také niečo je a funguje to. Teraz sa zasmeješ, ale moji prianim bolo prikladať ruky na ľudí a liečiť ich ako Kristus. 😛

   • elizabethin said

    martinka, kazdy sme raz zacinali a vydali na cestu v ktoru sme verili aj ked sme ju nevideli a ty mas v sebe nieco o com mozu ini len snivat a co je dolezite, rozvijas to v sebe krocik po krocku s pokorou a vierou ktoru som uz dlho nevidela
    a preto v tom budes ovela lepsia ako ti ostatni ja to vidim, vies? budes velmi dobra a velmi silna, tovje ruky su zazracne a dokazu este vela veci, ale toto vsetko ide s casom a kazdym dnom si k tomu o krocik blizsie martinka 🙂
    ty vies, ze bez toho aby si dnes pre to nieco urobila, nebude ziadne zajtra 🙂 ja ti budem drzat palceky a niekedy sa pridem obhodit tymi lavovymi kamenami alebo vsetkym co mas xxiixixi

 6. to co bolo moja, tak ja sa tu snazim ako diva a aha ho, nekulturny vtip zasa xixi
  skoncis v spame nabuduce ty ty ty jedna :-))))

  • lilah said

   😀 ale no tak, ty furtom iba sľubuješ 😀 …

   ale vážne, čo by si bezomňa robila, veď by som ti ešte aj chýbala 🙂

   • elizabethin said

    tak to by som sa zarevala urcite xixiixi lebo by ma nemal kto podporovat a hovorit aka som krasna a sikovna a dobra, ked to potrebujem 🙂 lebo vzdy, ked to potrebujem si na mna najdes cas a pocuvas tie moje vylevy a vobec ti nevadi aka som pri tom zufala a znicena a rozhodena, beries ma jednoducho ako cloveka, ktory ma aj dobre a aj zle stranky a hlavne sa ma snazis pochopit a neodsudzujes ma a neocakavas odo mna nieco, co nie som, ale cakas kym na to pridem a dopali mi to samej a ospravedlnim sa 🙂
    nie som dokonala ani sa na taku nehram a som rada, ze ma vidis taku aka som a aj tak sa ma mas rada a som stale sikovna, dobra a krasna xixi aj ked povyvadzam toho vela, viem , ze mozem prist a ty to pochopis a neodsudis ma za to 🙂 som pri tebe lepsim clovekom 🙂
    liluska moja, urcite by som sa zarevala a vyvadzala a vsetci by ti pisali nech sa vratis konecne a nieco so mnou urobis 🙂 vzdy si pri mne stala moja krasna, vzdy a neodsudila si ma ani raz a ani raz si mi nedala pocitit , ze som ta sklamala ale snazila si sa pochopit ma a to si neskutocne na tebe vazim :-))))

   • lilah said

    jéééjo, to je pekné moja … ako pekne ma ty vidíš … 🙂

    a áno, život je na to aby sa žil, nie prežíval …. si aká si a tak si naprosto dokonalá, absolútne jedinečná čiastočka otca … tak ako ja, tak ako ktokoľvek iný … nemám právo súdiť nikoho … nedala si mi ho ty, nedal mi ho otec … takže?
    bez TEBA by to tu prosto nebolo ono … a to nie je len rečnícky zvrat, lichôtka, je to fakt … takže?
    ticho, teplo, kľud … havana do jednej ruky, pohár piva do druhej a budeme sa spolu pozerať na to predstavenie z názvom ŽIVOT 🙂 … dobré nie? paráda, odchýchneme si 😛 😀 😀 ( a neboj, ked tu havanu nebudeš chcieť, dáš ju mne 😛 😀 )

   • elizabethin said

    🙂 🙂 🙂 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: