elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Ako sa začali počítať roky

Posted by elizabethin na 27. mája 2011

Okolo roku 523 AD, pápežský kancelár, Bonifác, požiadal mnícha menom Dionysius Exiguus, aby vynašiel spôsob, akým by sa dali pravidlá Rady v Nice (tzv. Alexandrijské pravidlá) zaviesť do každodenného života.
Dionysius Exiguus (v angličtine známy ako Malý Denis) bol mních zo Scythie, bol kňazom v Rímskej kúrii, a jeho úlohou bolo pripraviť výpočty na dátum Veľkej noci. V tom čase bolo zvykom počítať roky od vlády Diokleciána, ale Dionysius vo svojich výpočtoch čísloval roky od narodenia Krista radšej akoby mal uctievať perzekútora Diokleciána.
Dionysius (nesprávne) určil narodenie Ježiša vzhľadom na vládu Diokleciána, a to tak, že jeho narodenie pripadlo na 25. december 753 AUC (ab urbe condita, od založenia Ríma). Teda náš letopočet začínajúci AD 1 sa podľa neho začínal 1. januára 754 AUC.
Ako si Dionysius vypočítal dátum narodenia Krista nie je známe . Ježiš sa narodil za vlády kráľa Heroda Veľkého, ktorý zomrel v roku 750 AUC, čo znamená, že sa Ježiš musel narodil skôr ako 750 AUC. Teórie Dionysia boli spochybnené už na ich samom začiatku.
Keď ľudia začali pomenovávať roky pred 754 AUC termínom “pred Kristom”, nechali rok 1 BC predchádzať rok 1 AD, vynechali rok 0.
Poznamenajme, že astronómovia používajú iný systém číslovania rokov pred Kristom. Namiesto 1 BC používajú 0, namiesto 2 BC používajú –1, atď.
V tejto sekcii sme použili rovnosť 1 AD = 754 AUC. Toto je najpravdepodobnejšia rovnosť medzi dvoma systémami, hoci niektoré autority tvrdia, že 1 AD = 753 AUC alebo 755 AUC. Toto však nie je moderné nedorozumenie, zdá sa, že aj Rimania si neboli celkom istý ako počítať roky od založenia Ríma.

Ako datoval Dionysius rok narodenia Krista?

Ohľadom tohoto existuje viac teórií, a väčšina z nich je prezentovaná ako nevyvrátiteľný historický fakt.

Tu sú 2 teórie, ktoré sa zdajú byť najpravdepodobnejšie:

 1. Podľa Evanjelia Lukáša (3:1 a 3:23) mal Ježiš “asi 30 rokov” krátko po “pätnástom roku vlády Tiberia Ceasara”. Tiberius sa stal vládcom v roku 14 AD. Ak skombinujeme tieto čísla, získam rok narodenia Krista, ktorý je až zarážajúco blízky začiatku nášho letopočtu. Toto mohlo byť základo m Dionysiovho výpočtu.
 2. Pôvodnou úlohou Dionysia bolo vypočítať tabuľku na výpočet Veľkej noci. Podľa Juliánskeho kalendára sa dátumy Veľkej noci opakujú každých 532 rokov. Prvým rokom v Dionysiovej Veľkonočnej tabuľke bol rok 532 AD. Je fakt, že sa tam číslo 532 nachádza dvakrát náhoda? Alebo Dionysius posunul rok Kristovho narodenia tak, aby jeho vlastné Veľkonočné tabuľky začínali presne na začiatku druhého Veľkonočného cyklu po narodení Krista?

 Narodil sa Ježiš v roku 0?

Nie.
Tu sú dva dôvody prečo nie:

 • neexistuje rok 0
 • Ježiš sa narodil pred rokom 4 BC

Koncepcia roku nula je jednou z moderných mýtov (veľmi populárnych mýtov). Rímske číslice nemajú číslicu, ktorá by vyjadrovala nulu. Taktiež považovať nulu za rovnú s ostatnými číslicami, to nebolo zvykom v 6. storočí, kedy bol zostavený náš letopočet. Teda podľa Dionysia rok 1 AD začínal hneď týždeň po dni, ktorý považoval za deň narodenia Krista.
Z týchto dôvodov, rok 1 AD nasleduje bezprostredne po roku 1 BC, bez roku nula. Takže ak sa nejaký človek narodil v roku 10 BC, a zomrel v roku 10 AD, tento človek zomrel vo veku 19 a nie 20 rokov.
Ďalej, Dionysiove výpočty boli nesprávne. Gospel of Matthew udáva, že Ježiš sa narodil za vlády kráľa Heroda Veľkého, a ten zomrel v roku 4 BC. Je pravdepodobné, že Ježiš sa narodil okolo roku 7 BC. Presný dátum jeho narodenia nie je známy, mohlo ale nemuselo to byť 25. decembra.

 Kedy začína tretie tisícročie?

Prvé tisícročie sa začalo v roku 1 AD, takže tisícročia sa počítajú nasledovným spôsobom:

 • prvé tisícročie: 1 – 1000
 • druhé tisícročie: 1001 – 2000
 • tretie tisícročie: 2001 – 3000

Teda tretie tisícročie sa začína, a tak isto aj 21. storočie, 1. januára 2001.
Toto bol dôvod na rôzne nezhody, hlavne preto, že niektoré encyklopédie tvrdia, že storočie sa začína rokmi s dvoma nulami na konci. Ďalej, prechod 1999/2000 je oveľa nápadnejší a zaujímavejší ako prechod 2000/2001.
Nechajte nás navrhnúť zopár kompromisov:

 • každé obdobie trvajúce sto rokov je storočie, to znamená, že aj obdobie od 23. júna 1998 do 22. júna 2098 je storočie, takže kľudne môžete oslavovať príchod nového storočia každý deň
 • aj keď sa 20. storočie začalo rokom 1901, roky tisícdeväťsté sa začali rokom 1900. Podobne, môžeme oslavovať začiatok dvetisícich rokov v roku 2000 a začiatok 21. storočia v roku 2001.

Nakoniec, dajme si hodinu histórie:

 • Keď sa z roku 1899 stal rok 1900, ľudia oslavovali začiatok nového storočia.
 • Keď sa z roku 1900 stal rok 1901, ľudia oslavovali začiatok nového storočia.

Dve oslavy! Treba urobiť to isté znovu!

 Čo znamenajú skratky AD, BC, CE, a BCE ?

Roky pred narodením Krista sa v angličtine označujú skratkou BC – Before Christ.
Roky po narodení Krista sa tradične označujú skratkou AD – Anno Domini, tj., Roku Pána.
Niektorí ľudia v snahe vyhnúť sa spomenutiu Krista radšej používajú skratku BCE – Before the Common Era, teda pred bežným obdobím. A skratku CE – Common Era, bežné, teda kresťanské obdobie.

Čo je to Juliánske obdobie?

Juliánske obdobie (a Juliánske číslovanie dní) nesmieme zamieňať s Juliánskym kalendárom.
Francúz Joseph Justus Scaliger (1540-1609) sa zaujímal o priradenie kladného čísla ku každému dňu, bez ohľadu na to, či patrí do roku BC alebo AD. Vynašiel to, čomu sa dnes hovorí Juliánske obdobie.
Názov Juliánske obdobie je pravdepodobne odvodený od Juliánskeho kalendára, aj keď niektorí tvrdia, že bolo pomenované podľa Scaligerovho otca, Taliana Julia Caesara Scaligera (1484-1558).
Scaligerovo Juliánske obdobie sa začína 1. januára 4713 BC (Juliánskeho kalendára) a trvá 7980 rokov. Rok 1999 AD je teda rok 6712 v Juliánskom období. Po 7980 rokoch čísla začínajú znovu od 1.
Prečo presne 4713 BC a prečo 7980 rokov? V roku 4713 BC boli Indikcia , Zlaté číslo a solárne číslo všetky 1. Ďalšíkrát, keď sa toto znovu zopakuje, bude to o 7980 rokov (15 * 19 * 28 = 7980), teda v roku 3268 AD.
Astronómovia používali Juliánske obdobie na priraďovanie jedinečného čísla každému dňu od 1. januára 4713 BC. Toto je takzvaný Juliánsky deň (JD). JD 0 presne určuje 24 hodín od poludnia UTC 1. januára 4713 BC až po poludnie UTC 2. januára 4713 BC.
To znamená, že na poludnie UTC 1. januára 2000 AD sa začne JD 2 451 545.
To číslo dostaneme takto:

 • Od roku 4713 BC do roku 2000 AD je 6712 rokov.
 • Podľa Juliánskeho kalendára, rok má 365,25 dní, teda 6712 * 365,25 = 2 451 558 dní.
 • Od tohoto čísla odpočítame 13 dní, o ktoré je Gregoriánsky kalendár dopredu od Juliánskeho, tak dostaneme 2 451 545.

Často sa používajú aj zlomky Juliánskych čísel, takže 1. január roku 2000 AD o 15:00 UTC je vlastne JD = 2 451 545, 125.
Poznamenávame, že termín “Juliánske číslovanie dní” sa používa aj na akékoľvek iné číslovanie dní. Napríklad NASA používa tento termín na označenie číslovania dní od 1 januára dňa súčasného roku.

 Čo je to modifikované Juliánske číslo dňa?

Niekedy sa používa modifikované Juliánske číslo dňa (MJD), toto číslo je o 2 400 000,5 menšie ako číslo Juliánskeho dňa. Toto prenáša čísla súčasných dní do prijateľnejšieho intervalu, a tiež spôsobuje, že dni sa menia o polnoci UTC a nie na poludnie.
MJD 0 teda začína 17. novembra 1858 (Gregoriánskeho kalendára) o 00:00:00 UTC.

Ako sa správne píšu dátumy?

Odpoveď na túto otázku závisí od toho, čo myslíte pod pojmom “správne.” Rôzne krajiny majú rôzne zvyky.
Väčšina krajín používa formát deň-mesiac-rok, nasledovne:
25. 12. 1998
25/12/1998
25/12-1998
25.XII.1998

V USA sa bežne používa formát mesiac-deň-rok:

12/25/1998
12-25-1998

Medzinárodný štandard IS-8601 udáva formát rok-mesiac-deň, konkr étne:

1998-12-25 alebo 19981225

Vo všetkých týchto spôsoboch sa často prvé dve číslice roka vynechávajú:

25.12.98
12/25/98
98-12-25

Toto však môže viesť k nedorozumeniam. Čo je 02-03-04? Pre väčšinu ľudí je to 2. marec 2004, pre Američana je to 3. február 2004, a pre niekoho, kto používa medzinárodný štandard, je to 4. marec 2002.

Preto ak si chcete byť istý, že ľudia pochopia, o ktorý dátum ide, doporučujeme:

 • vypísať názov mesiaca, nielen číslo
 • písať roky ako štvorciferné čísla.

zdroj-diar.sk

Reklamy

2 komentáre to “Ako sa začali počítať roky”

 1. anitraM said

  No aj tak to zbytočne komplikujú, tiež to mohli urobiť jednoduchšie…no nie? 😆

 2. veru, veru, ja mam tieto pribehy rada, ako sa snazili nieco urcit a zaznamenat a dat tomu system a poriadok a mieru so 100% istotou a nakoniec sa aj tak ukaze, ze sa pomylili xixiixixi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: