elizabethin – Snívajme sen o Raji na Zemi

Mayský kalendár

Posted by elizabethin na 14. mája 2011

Mayský kalendár je jeden spomedzi mnohých vynálezov Mayov. Je povšimnutiahodný svojou presnosťou a komplexnosťou. Mayský kalendár bol prijatý aj ostatnými mezoamerickými národmi, ako boli Aztékovia, Toltecovia, oni prebrali mechanizmus kalendára nezmenený, len zmenili názvy dní v týždni a názvy mesiacov.

Mayovia boli nositeľmi vyspelej mayskej civilizácie. O prvých Mayoch môžeme podľa posledného stavu výskumu hovoriť už asi od roku 2500 pred Kr., čiže približne súčasne s výskytom prvých poľnohospodárov. Väčšina nálezov ale pochádza až z obdobia po roku 1500 pred Kr. Niektoré pramene nazývajú (bez dôkazov) už pobrežných rybárov z mayskej oblasti z obdobia okolo 5000 pred Kr. ako „Mayov“. Pojem Mayovia (podľa mesta Mayapán) sa pôvodne zrejme vzťahoval asi po roku 1263 len na „kmeň“ Itzov (Itzá).

Mayovia sú mezoamerickí Indiáni obývajúci v minulosti územie na celom polostrove Yucatán a protiľahlom území až po Tichý oceán, teda presnejšie v celej dnešnej Guatemale, celom dnešnom Belize, severozápadnom Hondurase, v mexických štátoch Yucatán, Quintana Reo, Campeche, Chiapas a na východe mexického štátu Tabasco. Dnes ešte obývajú veľkú časť tohto územia.

Teraz by som Vás rada pripravila na zložité počítanie a množstvo nových názvov, ktoré nám nedavajú zmysel 🙂 Ale keď to prečítate tak si možno poviete ako ja, waw to musela byť naozaj vyspelá civilizácia, lebo sme ešte len pri kalendári a už nerozumiem 🙂

Mayský kalendár používa tri rôzne systémy datovania súbežne, a to

 Dlhý Počet (dlhé počítanie),

Tzolkin (božský kalendár),

Haab (civilný kalendár).Z nich má len Haab priamy vzťah s dĺžkou roku.

Typický Mayský dátum vyzerá takto:
12.18.16.2.6, 3 Cimi 4 Zotz.
12.18.16.2.6 je dátum Dlhého počtu.
3 Cimi je dátum Tzolkin.
4 Zotz je dátum Haab.

Čo je ten Dlhý Počet alebo Dlhé počítanie?

Dlhý počet je zmiešanina reprezentácie čísel na 20-tkovom a 18-tkovom základe, reprezentuje to počet dní od začiatku Mayskej éry. Je to číslo podobné Juliánskemu číslu dňa (pozri sekciu 2.12).
Základnou jednotkou je kin (deň), ktorá je poslednou súčasťou Dlhého Počtu. Sprava do ľava ostávajúce komponenty sú:
Union (1 unial = 20 kin = 20 dní)
Tun (1 tun = 18 unial = 360 dní = približne 1 rok)
Katun (1 katun = 20 tun = 7 200 dní = približne 20 rokov)
Baktun (1 baktun = 20 katun = 144 000 dní = približne 394 rokov)

 Kin, tun a katun sú číslované od 0 do 19.
Unial sa čísluje od 0 po 17.
Baktun sa čísluje od 1 po 13.

Aj keď nasledovné intervaly nie sú súčasťou Dlhého Počtu, Mayovia mali názvy aj pre dlhšie časové intervaly. Nasledovné názvy sa často uvádzajú, no nie sú to dávne Mayské výrazy:
1 pictun = 20 baktun = 2 880 000 dní = približne 7885 rokov
1 calabtun = 20 pictun = 57 600 000 dní = približne 158 000 rokov
1 kinchiltun = 20 calabtun = 1 152 000 000 dní = približne 3 milióny rokov
1 alautun = 20 kinchiltun = 23 040 000 000 dní = približne 63 miliónov rokov

Alautun je pravdepodobne najdlhší pomenovaný časový interval v akomkoľvek kalendári.

 Kedy sa začal Dlhý počet alebo Dlhé počítanie?

Logicky by prvým dňom Dlhého počítania mal byť 0.0.0.0.0, ale baktun (prvý komponent) sú číslované od 1 po 13 a nie od 0 po 12. Takže prvý dátum je napísaný ako 13.0.0.0.0.
Autority sa nezhodujú v tom, na ktorý deň tento dátum pripadá v našom kalendári. Sú známe tri možné ekvivalenty:
13.0.0.0.0 = 8. september 3114 BC (Juliánsky kalendár) = 13. august 3114 BC (Gregoriánsky kalendár)
13.0.0.0.0 = 6. september 3114 BC (Juliánsky kalendár) = 11. august 3114 BC (Gregoriánsky kalendár)
13.0.0.0.0 = 11. november 3374 BC (Juliánsky kalendár) = 15. október 3374 BC (Gregoriánsky kalendár)

Keby bola pravdivá jedna z prvých dvoch možností, Dlhý počet by mal znovu dosiahnuť 13.0.0.0.0 dňa 21. alebo 23. decembra 2012 – čo nie je príliš ďaleká budúcnosť.
Dátum 13.0.0.0.0 bol pravdepodobne dňom, ktorý považovali Mayovia za deň stvorenia sveta.

Čo je Tzolkin?

Dátum Tzolkin je kombináciou dvoch dĺžok “týždňa.”
Kým náš kalendár využíva jednoduchý týždeň trvajúci sedem dní, Mayský kalendár používal dve rôzne dĺžky týždňa:

  • očíslovaný týždeň, ktorý mal 13 dní, a tie boli očíslované od 1 po 13
  • pomenovaný týždeň, ktorý mal 20 dní, a mená jednotlivých dní boli nasledovné:
0.Ahau 5. Chicchan 10. Oc 15. Men
1. Imix 6. Cimi 11. Chuen 16. Cib
2. Ik 7. Manik 12. Eb 17. Caban
3. Akbal 8. Lamat 13. Ben 18. Etznab
4. Kan 9. Muluc 14. Ix 19. Caunac

Nakoľko pomenovaný týždeň má 20 dní a najmenšie číslo Dlhého počtu je 20 dní, jestvuje medzi tým synchrónia, keby bola posledná číslica dnešného Dlhého počtu napríklad 0, dnes by musel byť Ahau, keby to bola 6, dnes by bol Cimi.

Nakoľko číslovaný a pomenovaný týždeň boli oba týždňami, denne sa menilo číslo alebo meno dňa, preto deň po 3 Cimi nie je 4 Cimi, ale 4 Manik, a deň za tým je 5 Lamat. Cimi príde znovu na rad o 20 dní, ale to už bude 10 Cimi namiesto 3 Cimi.

Ďalší 3 Cimi bude až po uplynutí 260 (13×20) dní. Tento 260-dňový cyklus mal aj vzťah k šťastiu alebo nešťastiu, ktoré sa pripisovalo k určitému dň u, a z tohoto dôvodu sa tento cyklus nazýva “divinatory year.” (predpovedací, veštecký, prorocký rok)
Roky Tzolkinu sa nepočítajú.

 Kedy začal Tzolkin?

Dlhý počet alebo Dlhé počítanie 13.0.0.0.0 zodpovedá 4 Ahau. Autority sa na tomto zhodnú.

Čo je Haab?

Haab bol Mayský civilný (občiansky) kalendár. Pozostáva z 18 “mesiacov”, z ktorých mal každý 20 dní, a po nich nasledovalo 5 extra dní, ktoré sa nazývali Uayeb. To potom dávalo roku dĺžku 365 dní.
Mená mesiacov boli nasledovné:

1. Pop 5. Tzec 9. Chen 13. Mac 17. Kayab
2. Uo 6. Xul 10. Yax 14. Kankin 18. Cumku
3. Zip 7. Yaxkin 11. Zac 15. Muan
4. Zotz 8. Mol 12. Ceh 16. Pax

Nakoľko mal každý mesiac 20 dní, mená mesiacov sa menili len každých 20 dní a nie každý deň. Takže deň po 4 Zotz bol 5 Zotz, potom 6 Zotz …až po 19 Zotz, po ktorom nasleduje 0 Tzec.
Dni mesiaca boli číslované od 0 po 19. Používanie nultého dňa v civilnom kalendár je pre Mayov jedinečné. Predpokladá sa, že to boli práve Mayovia kto objavil číslo nula, a tiež spôsoby akým sa toto číslo dá využiť. Objavili ho storočia predtým, ako naň prišli v Európe lebo v Ázii.
Dni Uayeb mali veľmi zlú, škodlivú, povesť, boli známe ako “dni bez mena” alebo “dni bez duše”, a tiež boli považované za dni modlitieb a smútku. V tom období ľudia zahasili všetky ohne a tiež sa zriekli jedenia horúcich jedál. Ľudia narodení v týchto dňoch boli “odsúdení na mizerný život.”
Roky Haab kalendára sa nepočítajú.
Dĺžka Tzolkin rokov bola 260 dní a dĺžka Haab rokov bola 365 dní. Najmenšie číslo, ktoré môže byť rovnomerne rozdelené do 260 a 365 je 18 980 alebo 365×52, toto sa nazývalo Kalendárny Kruh. Napríklad, ak mal deň dátum 4 Ahau 8 Cumku, ďalší deň s takýmto istým dátumom by sa vyskytol o 18 980 dní alebo okolo 52 rokov neskôr. Medzi Azté k mi bol koniec Kalendárneho kruhu obdobím verejnej paniky, ľudia si mysleli, že môže dôjsť ku koncu sveta. Keď sa dňa 4 Ahau 8 Cumku na obzore objavili “Pleaides”, ľudia vedeli, že svetu bolo zaručených ešte ďalších 52 rokov.

Kedy začal Haab?

Dlhý počet 13.0.0.0.0 zodpovedá 8 Cumku. Autority sa v tom zhodujú.

 Mysleli si Mayovia, že rok má 365 dní?

Aj keď v roku Haab bolo len 365 dní, Mayovia vedeli, že rok je o niečo dlhší ako tých 365 dní. A v skutočnosti mnoho názvov mesiacov sa spájalo s obdobiami. Napríklad Yaxkin znamená “nové alebo silné slnko”, a na začiatku Dlhého počtu bol 1 Yaxkin prvým dňom po zimnom slnovrate, teda keď slnko začína svietiť dlhšie a je vyššie na oblohe. Keď sa Dlhý počet pustil do obehu, začínal sa 7.13.0.0.0 a 0 Yaxkin korešpondoval s dňom v strede zimy, tak ako tomu bolo 13.0.0.0.0 v roku 3114 BC. Teda dostupné dôkazy nasvedčujú tomu, že Mayovia odhadovali, že 365-dňový rok prechádzal cez všetky obdobia dvakrát každých 7.13.0.0.0 alebo 1 101 600 dní.
Preto môžeme odvodiť hodnotu pre Mayský odhad roku tak, že vydelíme 1 101 600 : 365, odpočítame 2, a tým číslom, ktoré dostaneme vydelíme 1 101 600, to nám dá číslo 365,242036 dní, čo je len o kúsoček viac ako 365,2425 dní Gregoriánskeho kalendára.


Táto očividná presnosť, by ale mohla byť aj náhoda. Mayovia odhadovali, že 365-dňový rok prechádzal cez všetky obdobia dvakrát počas 7.13.0.0.0 dní.
Tieto čísla sú ale presné len na 2-3 číslice. Predpokladajme, že 7.13.0.0.0 dní súhlasí s 2,001 cyklom a nie 2 cyklom 365-dňového roka, všimli by si to Mayovia?

zdroj – diar.sk

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: